1. Jaké plavidlo patří do kategorie lodí spadajících do definice „neovladatelné plavidlo" .
  1. Plavidlo, které v důsledku jakýchkoliv vyjímečných okolností není schopno manévrovat tak, jak je to požadováno těmito pravidly a proto nemůže uvolnit cestu jinému plavidlu.
  2. Plavidlo, které je zakotveno a nemůže vzhledem k probíhající odbavě uvolnit cestu.
  3. Plavidlo nasedlé na dno.
  4. Plavidlo, které v důsledku jakýchkoliv omezujících okolností není schopno manévrovat tak, jak je to požadováno těmito pravidly a nemůže včas uvolnit cestu jinému plavidlu.

  odpověď

 2. Co znamená u lodě výraz „za plavby"?
  1. Znamená, že loď není vyvázána ke břehu nebo k platformě.
  2. Znamená, že loď není zakotvena nebo vyvázána ke břehu nebo k platformě nebo nesedí na dně.
  3. Znamená, že loď není vyvázána ke břehu nebo nesedí na dně.
  4. Znamená, že se loď pohybuje vzhledem k vodě.

  odpověď

 3. Je možné v úzké plavební dráze provádět lov ryb?
  1. Ano, ale loď, která v úzké plavební dráze provádí lov ryb nesmí ztěžovat průjezd jiným lodím.
  2. Ano, lov ryb není v úzké plavební dráze omezen.
  3. Ano, zvláště v zemích s velkou rybářskou tradicí, kde ostatní lodě musí rybářům usatoupit.
  4. Ne, lov ryb je v úzké plavební dráze zakázán.

  odpověď

 4. Má plachetnice plující v systému rozdělené plavby přednost před lodí se strojním pohonem ?
  1. Nemá. Plachetnice nesmí znesnadňovat průjezd lodí se strojním pohonem.
  2. Ano, i zde platí pravidlo 18 o vzájemné povinnosti lodí.
  3. Plachetnice se nesmí v systému rozdělené plavby pohybovat.
  4. Ano, protože v těchto oblastech se často mění směr větru.

  odpověď

 5. Plachetnice předjíždí loď se strojním pohonem. Která loď má přednost ?
  1. Plachetnice
  2. Plachetnice, pokud předjíždí druhou loď po její pravé straně.
  3. Loď se str. pohonem, pokud je předjížděna po své levé straně.
  4. Vždy loď předjížděná.

  odpověď

 6. Jste na plavidle "A" a plujete dolů po řece úzkým plavebním kanálem - jinak nemůžete. Plavidlo "B" křižuje řeku - hrozí srážka. Jaký manévr provedete?
  1. Změním kurz doprava
  2. Zpomalím a nechám plavidlo "B" proplout
  3. Zachovám kurz a rychlost
  4. Podám signál pochybnosti (nebezpečí) a zahájím úhybný manévr.

  odpověď

 7. Který výrok je podle těchto pravidel pravdivý?
  1. Neovladatelná loď nesmí překážet v cestě lodi omezené svým ponorem.
  2. Loď se strojním pohonem musí uvolnit cestu plachetnici.
  3. Neovladatelná loď musí uvolnit cestu lodi s vlekem delším než 200 m.
  4. Plachetnice nesmí ztěžovat plavbu LVPE letadlu.

  odpověď

 8. V jakém úhlu svítí záďové světlo?
  1. V úhlu 90°
  2. V úhlu 112,5°
  3. V úhlu 135°
  4. Je to světlo kruhové

  odpověď

 9. Jaké denní znaky vystavuje plachetnice dlouhá 20 m nasedlá na dno.
  1. Jednu černou kouli.
  2. Dvě černé koule svisle nad sebou.
  3. Tři černé koule svisle nad sebou.
  4. Kouli na přídi a dvě koule na hlavním stožáru.

  odpověď

 10. Loď se strojním pohonem kratší než 50 m pokud vleče a délka vleku je menší než 200 m, musí vystavovat boční světla, záďové světlo,remorkérové světlo a
  1. dvě stožárová světla svisle nad sebou.
  2. tři stožárová světla, svisle nad sebou.
  3. na nejlépe viditelném místě tři červená kruhová světla.
  4. na nejlépe viditelném místě dvě bílá kruhová světla.

  odpověď

 11. Pokud plavidlo kromě kotevních světel vystavuje v noci i dvě červená kruhová světla svisle nad sebou, jaké denní znaky vystavuje ve dne?
  1. Dvě černé koule svisle nad sebou.
  2. Tři černé koule svisle nad sebou.
  3. Válec
  4. Dvojkuželový znak

  odpověď

 12. Blížíte se se svojí motorovou jachtou v noci k plavidlu, které vystavuje žluté světlo nad bílým. Kromě těchto světel vidíte ještě jedno bílé světlo poblíž. Víte, že se jedná o ...
  1. plavidlo provádějíci lov ryb kruhovou sítí v blízkosti jiných rybářů.
  2. ponorku, operující na hladině.
  3. remorkér s vlekem.
  4. loď, pohybující se na vzduchovém polštáři.

  odpověď

 13. Loď provádějící rybolov jinak než vlečením sítí nebo jiného zařízení vodou musí ve dne vystavovat ...
  1. dva kužely svisle nad sebou, špičkama k sobě
  2. kouli, dvoukuželový znak, kouli - svisle nad sebou
  3. dvoukuželový znak
  4. dvě koule svisle nad sebou

  odpověď

 14. Dvě kruhová světla, umístěná svisle nad sebou, z nichž vrchní světlo je bílé a spodní červené, musí vystavovat ...
  1. neovladatelné plavidlo
  2. lodivodské plavidlo
  3. loď provádějící lov vlečením sítě
  4. loď provádějící lov jinak než vlečením sítě

  odpověď

 15. Jakým signálem své houkačky musí v úzké plavební dráze oznámit svůj záměr plavidlo, které zamýšlí jiné plavidlo předjet po jeho levé straně?
  1. Jeden dlouhý tón, po kterém následuje jeden krátký.
  2. Jeden dlouhý tón, po kterém následují dva krátké.
  3. Dva dlouhé tóny, po kterých následuje jeden krátký.
  4. Dva dlouhé tóny, po kterých následují dva krátké.

  odpověď

 16. Dvě plavidla jsou ve vzájemném dohledu v úzké plavební dráze. Jedno z nich podá dva dlouhé a jeden krátký tón svojí houkačkou. Znamená to :
  1. Mám v úmyslu vás předjet po levoboku
  2. Mám v úmyslu vás předjet po pravoboku
  3. Blížím se k zákrutu
  4. Měním svůj kurz vpravo

  odpověď

 17. Plujete v oblasti se sníženou viditelností. V pravém předním sektoru slyšíte jeden dlouhý tón. Jedná se o ...
  1. plachetnici
  2. loď provádějící vlečení či tlačení
  3. plavidlo omezené svým ponorem
  4. plavidlo se strojním pohonem, které se pohybuje vzhledem k vodě

  odpověď

 18. Plavidlo na kotvě za snížené viditelnosti, pokud vytahuje rybářské sítě a má omezenou schopnost manévrovat, musí ...
  1. podávat jeden krátký a dva dlouhé tóny
  2. v inervalech do 1 min. rychle zvonit na zvon
  3. podávat jeden dlouhý a dva krátké tóny
  4. podávat jeden krátký, jeden dlouhý, jeden krátký tón

  odpověď

 19. skrýt odpovědi

  zobrazit odpovědi

Novinky v e-shopu Yacht Service