Osnovy praktických kurzů k vedení námořní jachty bez omezení

Praktický výcvik probíhá denně vždy od cca 0800 hod do 1800 hod s přestávkou na oběd cca 1 hod. Celková doba výcviku min. 36 hod.

Výcvik je rozdělen do následujících vzájemně propojených sekcí:

A. Práce na palubě, příprava jachty na plavbu
B. Manévrování jachtou na motoru a pod plachtami
C. Řešení mimořádných situací
D. Vedení jachty za plavby

A. Práce na palubě, příprava jachty na plavbu :

 • funkce jednotlivých částí jachty, jejich názvosloví
 • převzetí jachty na základě inventárních listů, příprava jachty k vyplutí včetně kontroly funkce motoru, kontroly plachet a jejich ovládacích lan, kontrola kotevního a vyvazovacího vybavení a kontrola bezpečnostního vybavení
 • volba a uskladnění potravin a zásob na jachtě, pitné vody a paliva, příprava navigačních map a pomůcek před plavbou
 • zásady rozdělení služeb podle délky plavby a počtu posádky
 • práce s vyvazovacím zařízením – výuka uzlů (osmičkový, plochý, refovací, škotový, lodní smyčka, dračí smyčka), vyvázání lana na rohatince, práce s navijáky, zásady ošetření a uložení měkkých lan
 • pravidla pro použití bezpečnostních pásů, záchranných vest a ostatních záchranných prostředků, zásady použití záchranného voru (teoreticky)
 • protipožární vybavení jachty, prevence proti požárům a činnosti při likvidaci požárů
 • zdroje meteorologických informací, vyhodnocení předpovědi počasí, použití barometru jako pomůcky při předpovědi počasí, lokální znalost změn počasí
 • zvyky a etika na jachtě, zásady použití vlajek

B. Manévrování jachtou na motoru a pod plachtami:

 • kormidlování a udržování kurzu kompasového při plavbě na motor a pod plachtami
 • stavění a spouštění plachet, kormidlování a trim plachet při různých kurzech vůči směru větru
 • přistání jachty k nábřeží s použitím motoru, vyvázání jachty a odplutí jachty od nábřeží
 • přistání a odplutí od vyvazovací bóje
 • přistání a odplutí od mooringu v marinách
 • refování plachet za plavby, obraty proti větru a obraty s větrem
 • kotvení: výběr vhodného kotviště, zakotvení, kontrola stání na kotvě, vyzvednutí kotvy

C. Řešení mimořádných situací:

 • manévr muž přes palubu pod plachtami
 • použití radiotelefonu VHF
 • použití pyrotechnických prostředků
 • zásady první pomoci, postup při hypotermii, ošetření ran, vymknutí a zlomenin - teoreticky
 • havárie kormidelního zařízení, havárie takeláže - teoreticky
 • nasednutí jachty na dno - teoreticky

D. Vedení jachty za plavby:

 • plánování pobřežní plavby včetně vyhodnocení navigačních nebezpečí a meteorologických podmínek
 • navigace a organizace jachty za plavby
 • použití pravidel COLREG 1972 za plavby
 • odbavení jachty přístavními orgány

Novinky v e-shopu Yacht Service