Získání průkazu odborné způsobilosti na základě zkoušky - www.ctu.cz/ziskani-prukazu-odborne-zpusobilosti-na-zaklade-zkousky

Druhy průkazů - https://www.ctu.cz/druhy-prukazu

Správní poplatky pro průkazy a zkoušky - https://www.ctu.cz/spravni-poplatky-prukazy-zkousky

Prodloužení průkazu odborné způsobilosti - https://www.ctu.cz/prodlouzeni-prukazu-odborne-zpusobilosti

Novinky v e-shopu Yacht Service