1. "Plujete na plachetnici, která je v pořádku po technické stránce. V jaké situaci by mohla být považována za „neovladatelné plavidlo"?
  1. Během těžkého počasí.
  2. Při bezvětří.
  3. Je-li motor plachetnice mimo provoz.
  4. Ztratí-li plachetnice hlavní plachtu

  odpověď

 2. Co znamená výraz „snížená viditelnost" ?
  1. Pokud viditelnost klesne na 3 námořní míle.
  2. Pokud viditelnost klesne na 1 námořní míli.
  3. Jakékoliv podmínky, za kterých je viditelnost snížena - mlha, sníh, déšť, písečná bouře atd.
  4. Sníží-li se viditelnost natolik, že není vidět na lodní příď.

  odpověď

 3. Je možné v úzké plavební dráze kotvit ?
  1. Kotvení je v úzké plavební dráze zakázáno.
  2. Jakákoliv loď pokud to okolnosti dovolují, se musí vyhnout kotvení v úzkém kanálu/průlivu.
  3. Jakákoliv loď pokud to okolnosti dovolují, může v úzkém kanálu/průlivu kotvit.
  4. Kotvení je v úzké plavební dráze povoleno.

  odpověď

 4. Může loď delší než 20 metrů použít pobřežní plavební zónu ?
  1. Ano, kdykoliv
  2. Ne, pobřežní plavební zóna je určena pro lodě kratší než 20 m.
  3. Nesmí, pokud se může průjezd bezpečně uskutečnit v přilehlém pásmu provozu systému
  4. Tuto problematiku tato pravidla neupravují.

  odpověď

 5. Plujete na plachetnici přímo proti lodi se strojním pohonem tak, že vzniká nebezpečí srážky. Jaký manévr provedete ?
  1. Mám přednost, ale budu sledovat, zda mi tato včas a dostatečně uhne.
  2. Uvolním jí cestu.
  3. Změním kurz doleva.
  4. Vyvěsím dvě černé koule a státní vlajku.

  odpověď

 6. Jste na plavidle "B" a křižujete úzkou plavební dráhu. Plavidlo "A" pluje dolů po řece úzkým plavebním kanálem /jinak nemůže/ a blíží se zleva - hrozí srážka. Jaký manévr provedete?
  1. Nechám plavidlo "A" proplout
  2. Zvýším rychlost a propluji mu před přídí.
  3. Podám signál pochybnosti (nebezpečí).
  4. Zachovám kurz a rychlost - blíží se zleva.

  odpověď

 7. Který výrok je podle těchto pravidel pravdivý?
  1. Loď provádějící lov ryb, musí nakolik je to jen možné, uvolnit cestu LVPE letadlu.
  2. Loď provádějící lov ryb vlečnými šňůrami s háčky, musí uvolnit cestu plachetnici.
  3. Neovladatelná loď nesmí překážet v cestě lodi omezené svým ponorem.
  4. Plachetnice musí uvolnit cestu hydroplánu.

  odpověď

 8. V jakém úhlu svítí remorkérové světlo?
  1. V úhlu 112,5°
  2. V úhlu 135°
  3. Je to světlo kruhové
  4. V úhlu 90°

  odpověď

 9. Jaké denní znaky vystavuje plavidlo s omezenou manévrovací schopností na kotvě.
  1. Jednu černou kouli.
  2. Jednu černou kouli a dvoukuželový znak.
  3. Tři černé koule svisle nad sebou.
  4. Kouli na přídi a kouli, dvoukuželový znak, kouli - svisle nad sebou

  odpověď

 10. Loď se strojním pohonem kratší než 50 m pokud vleče a délka vleku je 200 m, musí vystavovat boční světla, záďové světlo,remorkérové světlo a
  1. dvě stožárová světla svisle nad sebou.
  2. na nejlépe viditelném místě dvě červená kruhová světla.
  3. tři stožárová světla, svisle nad sebou.
  4. dvě žlutá kruhová světla svisle nad sebou.

  odpověď

 11. Pokud plavidlo kromě kotevních světel vystavuje v noci i dvě červená kruhová světla svisle nad sebou, jedná se o ...
  1. Plavidlo nasedlé na dno.
  2. Plavidlo provádějící lov ryb kruhovými sítěmi.
  3. Plavidlo provádějící lov ryb sítěmi, které se zachytily o překážku pod vodou..
  4. Neovladatelné plavidlo na kotvě.

  odpověď

 12. Žádné žluté světlo v noci nevystavuje ...
  1. loď, pohybující se na vzduchovém polštáři.
  2. ponorka, operující na hladině.
  3. remorkér s vlekem.
  4. loď, pohybující se na vzduchovém polštáři.

  odpověď

 13. K plavidlu provádějící odminovací práce a vystavujícímu světla nebo znaky v souladu s těmito Pravidly je nebezpečné přiblížit se na ...
  1. 2000 metrů
  2. 3 námořní míle
  3. 1 námořní míli
  4. 1000 metrů

  odpověď

 14. Mezinárodní kódový signál nouze se označuje vlajkami ...
  1. N C
  2. B C
  3. O Y
  4. N B

  odpověď

 15. Jakým signálem své houkačky musí v úzké plavební dráze potvrdit svůj souhlas s předjížděním plavidlo, které má být předjeto?
  1. Jeden krátký, jeden dlouhý, jeden krátký tón.
  2. Jeden dlouhý, jeden krátký, jeden dlouhý, jeden krátký tón.
  3. Dva dlouhé tóny, po kterých následuje jeden krátký.
  4. Jeden dlouhý tón, po kterém následují dva krátké.

  odpověď

 16. Dvě plavidla jsou ve vzájemném dohledu v úzké plavební dráze. Jedno z nich podá dva dlouhé a dva krátké tóny svojí houkačkou. Znamená to :
  1. Souhlasím s předjetím
  2. Opusťte ihned plavební dráhu.
  3. Mám v úmyslu vás předjet po levoboku
  4. Mám v úmyslu vás předjet po pravoboku

  odpověď

 17. Plujete v oblasti se sníženou viditelností. V pravém předním sektoru slyšíte dva dlouhé tóny. Jedná se o ...
  1. plavidlo se strojním pohonem za plavby, které se nepohybuje vzhledem k vodě
  2. plavidlo omezené svým ponorem
  3. vlečené plavidlo, nebo poslední plavidlo vleku
  4. loď provádějící rybolov

  odpověď

 18. Plavidlo na kotvě za snížené viditelnosti připravující se k vlečné činnosti (úprava délky vleku atd. a mající omezenou schopnost manévrovat, musí …….. .
  1. podávat jeden krátký a dva dlouhé tóny
  2. podávat jeden krátký, jeden dlouhý, jeden krátký tón
  3. v inervalech do 1 min. rychle zvonit na zvon
  4. podávat jeden dlouhý a dva krátké tóny

  odpověď

 19. skrýt odpovědi

  zobrazit odpovědi

Novinky v e-shopu Yacht Service