1. Které z uvedených plavidel, není v souladu s těmito pravidly považováno za plavidlo provádějící lov ryb.
  1. Loď provádějící lov ryb vlečnými sítěmi.
  2. Loď provádějící lov ryb vlečnými šňůrami s háčky.
  3. Loď provádějící lov ryb sítěmi.
  4. Loď provádějící lov ryb šňůrami nebo jiným zařízením.

  odpověď

 2. Je loď provádějící odminovací práce plavidlem s omezenou manévrovací schopností?
  1. Ano.
  2. Ano, pokud narazí na miny.
  3. Ano, pokud vleče miny do místa likvidace.
  4. Ne.

  odpověď

 3. Plujete úzkou plavební drahou. V jaké části úzké plavební dráhy poplujete ?
  1. Vlevo, abych vystavoval zelené světlo.
  2. Uprostřed, abych měl dostatek prostoru k manévrování pro zabránění srážky.
  3. Tam, kde bude nejmenší provoz a co nejdále od navigačního nebezpečí.
  4. Na vnější straně dráhy , která leží na pravoboku, a to tak blízko, jak je to bezpečné a prakticky možné.

  odpověď

 4. Může plachetnice využívat systém rozdělené plavby?
  1. Ano, kdykoliv. I zde platí pravidlo 18 o vzájemné povinnosti lodí.
  2. Ano, ale plachetnice nesmí znesnadňovat průjezd jiným lodím.
  3. Ne, plachetnice se nesmí v systému rozdělené plavby pohybovat.
  4. Plachetnic a lodí kratších než 20 m se systém rozdělené plavby netýká.

  odpověď

 5. Loď provádějící lov ryb předjíždí plachetnici. Která loď má přednost v plavbě.
  1. Loď provozující lov ryb.
  2. Plachetnice, pokud je předjížděna po své levé straně.
  3. Vždy loď předjížděná.
  4. Rybář, pokud předjíždí plachetnici po její pravé straně.

  odpověď

 6. LVPE letadlo při startu, přistání nebo za letu nad hladinou ...
  1. se musí držet stranou od všech lodí.
  2. má přednost před všemi plavidly.
  3. má přednost před loďmi se strojním pohonem.
  4. má přednost před plachetnicemi.

  odpověď

 7. Který výrok je podle těchto pravidel pravdivý?
  1. Loď se strojním pohonem nesmí ztěžovat plavbu LVPE letadlu.
  2. Plavidlo s omezenou možností manévrování nesmí ztěžovat plavbu plachetnici.
  3. Plavidlo, provádějící lov ryb, musí, jak je to jen možné, uvolnit cestu lodi s omezenou možností manévrování..
  4. Neovladatelná loď nesmí překážet v cestě lodi omezené svým ponorem.

  odpověď

 8. V jakém úhlu svítí stožárové světlo?
  1. V kurzovém úhlu 90° na obě strany
  2. V kurzovém úhlu 112,5° na obě strany
  3. V kurzovém úhlu 135° na obě strany
  4. Je to světlo kruhové

  odpověď

 9. Jaké denní znaky vystavuje remorkér s vlekem, delším než 200 metrů a s podstatně omezenými manévrovacími schopnostmi.
  1. Dvojkuželový znak a odděleně : kouli, dvoukuželový znak, kouli - svisle nad sebou
  2. Dva kužele špičkami k sobě a odděleně : kouli, dvoukuželový znak, kouli - svisle nad sebou
  3. Kužel špičkou nahoru a odděleně kouli, dvoukuželový znak, kouli - svisle nad sebou
  4. Válec a odděleně kouli, dvoukuželový znak, kouli - svisle nad sebou

  odpověď

 10. Loď se strojním pohonem kratší než 50 m pokud vleče a délka vleku je větší než 200 m, musí vystavovat boční světla, záďové světlo, remorkérové světlo a
  1. dvě stožárová světla svisle nad sebou.
  2. na nejlépe viditelném místě tři červená kruhová světla.
  3. tři stožárová světla, svisle nad sebou.
  4. dvě žlutá kruhová světla svisle nad sebou.

  odpověď

 11. Pokud plavidlo v noci vystavuje červené, bílé, červené kruhová světla svisle nad sebou, jaké denní znaky vystavuje ve dne?
  1. Kužele svisle nad sebou, špičkami k sobě.
  2. Tři černé koule svisle nad sebou.
  3. Válec
  4. Kouli, dvoukuželový znak, kouli - svisle nad sebou

  odpověď

 12. Blížíte se se svojí motorovou jachtou v noci k plavidlu, které vystavuje žluté světlo nad bílým. Kromě těchto světel vidíte ještě jedno bílé světlo poblíž. Víte, že se jedná o …………….
  1. loď, která provádí lov ryb jinak než vlečením sítí a má lovné zařízení ve směru druhého bílého světla.
  2. remorkér s vlekem.
  3. loď provádějící lov ryb na kotvě.
  4. lodivodskou stanici, která má u boku vyvázán operační motorový člun.

  odpověď

 13. Loď provádějící rybolov vlečením sítí nebo jiného zařízení vodou musí ve dne vystavovat ...
  1. dvoukuželový znak
  2. tři koule svisle nad sebou
  3. dva kužely svisle nad sebou, špičkama k sobě
  4. dvě koule svisle nad sebou

  odpověď

 14. Dvě kruhová světla, umístěná na nejlépe viditelném místě svisle nad sebou, z nichž vrchní světlo je červené a spodní zelené, může vystavovat ……..
  1. lodivodské plavidlo mimo službu
  2. neovladatelná plachetnice
  3. plachetnice za plavby, nese-li kombinovanou lucernu
  4. plachetnice za plavby

  odpověď

 15. Jakým signálem své houkačky musí v úzké plavební dráze oznámit svůj záměr plavidlo, které zamýšlí jiné plavidlo předjet po jeho pravé straně?
  1. Jeden dlouhý tón, po kterém následuje jeden krátký.
  2. Jeden dlouhý tón, po kterém následují dva krátké.
  3. Dva dlouhé tóny, po kterých následuje jeden krátký.
  4. Dva dlouhé tóny, po kterých následují dva krátké.

  odpověď

 16. Dvě plavidla jsou ve vzájemném dohledu. Jedno z nich podá pět krátkých tónů svojí houkačkou. Znamená to :
  1. Opusťte ihned plavební dráhu.
  2. Uvolněte mi cestu
  3. Uvízl jsem na mělčině
  4. Mám pochybnosti, signál nebezpečí

  odpověď

 17. Plujete v oblasti se sníženou viditelností. V pravém předním sektoru slyšíte jeden dlouhý a tři krátké tóny. Jedná se o ...
  1. vlečené plavidlo, nebo poslední plavidlo vleku
  2. loď provádějící lodivodskou službu
  3. loď provádějící vlečení či tlačení
  4. plavidlo se strojním pohonem za plavby, které se nepohybuje vzhledem k vodě

  odpověď

 18. Plavidlo na kotvě za snížené viditelnosti umisťující navigační znaky a mající omezenou schopnost manévrovat, musí ...
  1. podávat jeden krátký, jeden dlouhý, jeden krátký tón
  2. podávat jeden dlouhý a dva krátké tóny
  3. podávat jeden krátký a dva dlouhé tóny
  4. v inervalech do 1 min. rychle zvonit na zvon

  odpověď

 19. skrýt odpovědi

  zobrazit odpovědi

Novinky v e-shopu Yacht Service