1. Je plavidlo lovící vlečnými šňůrami s háčky považováno za "loď provádějící lov ryb"?
  1. Ano, protože je konstrukčně přizpůsobeno lovu ryb.
  2. Ano, protože provádí lov ryb.
  3. Ano, protože loví ryby vlečným zařízením.
  4. Není, protože toto zařízení neomezuje jeho manévrovací schopnosti.

  odpověď

 2. Je vlečné plavidlo považováno za "plavidlo s omezenou manévrovací schopností" ?
  1. Ano, za každých okolností.
  2. Ano, pokud je délka vleku větší než 200 m.
  3. Ano, pokud vleče více než 3 objekty.
  4. Ano, pokud provádí takové vlečné operace, které mu podstatně omezují měnit svůj směr plavby.

  odpověď

 3. Jaké činnosti musíte podniknout pro zabránění srážce s druhým plavidlem ?
  1. Změnit výrazně kurz směrem k plavidlu a minout se pravobokem.
  2. Použít všechny dostupné prostředky pro zabránění srážky.
  3. Zastavit a počkat až vás plavidlo mine.
  4. Vyvěsit černou kouli, nebo rozsvítit palubní světla.

  odpověď

 4. Je možné v systému rozdělené plavby provádět lov ryb ?
  1. Ano, ale loď, která tam provádí lov ryb nesmí ztěžovat průjezd jiným lodím.
  2. Ne, lov ryb je v této oblasti zakázán.
  3. Ano, kdykoliv. I zde platí pravidlo 18 o vzájemné povinnosti lodí.
  4. Tato pravidla lov ryb v systému rozdělené plavby neupravují.

  odpověď

 5. Plujete na plachetnici, vítr máte z pravoboku. Po své návětrné straně vidíte druhou plachetnici, která se přibližuje tak, že hrozí nebezpečí srážky. Nemůžete přesně určit z které strany má vítr. Co učiníte?
  1. Uvolním jí cestu.
  2. Měla by mi uvolnit cestu. Budu ji přesto sledovat, zda tak včas a dostatečně učiní.
  3. Změním kurz doleva.
  4. Vyvěsím dvě černé koule a státní vlajku.

  odpověď

 6. LVPE letadlo manévrující na vodní hladině musí plnit Pravidla jako by se jednalo o ...
  1. neovladatelné plavidlo.
  2. plavidlo se strojním pohonem.
  3. loď zajišťující start nebo přistání letadla.
  4. plavidlo s omezenou manévrovací schopností

  odpověď

 7. Který výrok je podle těchto pravidel pravdivý?
  1. Plachetnice musí uvolnit cestu plavidlu, provádějícímu lov ryb.
  2. Neovladatelná loď nesmí překážet v cestě lodi omezené svým ponorem.
  3. Loď omezená svým ponorem musí uvolnit cestu plachetnici.
  4. Plachetnice musí uvolnit cestu hydroplánu.

  odpověď

 8. V jakém úhlu svítí boční světla?
  1. V kurzovém úhlu 90° na každou stranu
  2. V kurzovém úhlu 112,5° na každou stranu
  3. V kurzovém úhlu 135° na každou stranu
  4. V kurzovém úhlu 180° na každou stranu

  odpověď

 9. Plachetnice za plavby musí vystavovat ...
  1. boční světla a světlo záďové
  2. kruhová čevené nad zeleným a kombinovanou lucernu
  3. boční světla
  4. stožárové světlo(a), boční světla a světlo záďové

  odpověď

 10. Loď se strojním pohonem kratší než 50 m pokud vleče a délka vleku je 200 m, musí vystavovat boční světla, záďové světlo,remorkérové světlo a
  1. dvě stožárová světla svisle nad sebou.
  2. na nejlépe viditelném místě dvě červená kruhová světla.
  3. na nejlépe viditelném místě dvě bílá kruhová světla.
  4. dvě žlutá kruhová světla svisle nad sebou.

  odpověď

 11. Pokud plavidlo na otevřeném moři vystavuje v noci dvě červená kruhová světla svisle nad sebou, jaké denní znaky vystavuje ve dne?
  1. Dvojkuželový znak
  2. Dvě černé koule svisle nad sebou.
  3. Válec
  4. Kouli, dvoukuželový znak, kouli - svisle nad sebou

  odpověď

 12. Plujete na plachetnici v úzkém plavebním kanále. Předjede Vás loď na vzduchovém polštáři. Jaké světlo bude vystavovat mimo předepsaných světel pozičních ?
  1. Žluté kruhové
  2. Žluté zábleskové
  3. Červené zábleskové.
  4. Bílé zábleskové.

  odpověď

 13. Plavidlo se stroním pohonem jestliže vleče a přesahuje-li délka vleku 200 m, musí vystavovat na nejlépe viditelném místě ...
  1. kužel špičkou dolů
  2. dvoukuželový znak
  3. dvě koule svisle nad sebou
  4. kouli

  odpověď

 14. Dvě kruhová světla, umístěná svisle nad sebou, z nichž vrchní světlo je červené a spodní bíle, musí vystavovat ...
  1. neovladatelné plavidlo
  2. lodivodské plavidlo
  3. loď provádějící lov vlečením sítě
  4. loď provádějící lov jinak než vlečením sítě

  odpověď

 15. Jaké plavidlo vystavuje dvoukuželový znak?
  1. Remorkér s vlekem, delším než 200 m, s podstatně omezenými manévrovacími schopnostmi.
  2. Bagr, který ukazuje na které straně je překážka.
  3. Plavidlo provádějící podmořské práce s potapěčem pod vodou
  4. Rybář, který má sítě vypuštěné ve směru dvoukuželového znaku

  odpověď

 16. Dvě plavidla plují za snížené viditelnosti. Jedno z nich podá jeden dlouhý a čtyři krátké tóny svojí houkačkou. Znamená to :
  1. Uvízl jsem na mělčině
  2. Pozor ! Stojím na kotvě.
  3. Dávám zadní chod
  4. Provádím lodivodskou službu

  odpověď

 17. Plujete v oblasti se sníženou viditelností. V pravém předním sektoru slyšíte jeden dlouhý a dva krátké tóny. Jedná se o ...
  1. loď na mělčině
  2. plavidlo se strojním pohonem za plavby, které se nepohybuje vzhledem k vodě
  3. vlečené plavidlo, nebo poslední plavidlo vleku
  4. plachetnici

  odpověď

 18. Plavidlo na kotvě za snížené viditelnosti kladoucí podmořský kabel a mající omezenou schopnost manévrovat, musí ...
  1. v inervalech do 1 min. rychle zvonit na zvon
  2. podávat jeden krátký, jeden dlouhý, jeden krátký tón
  3. podávat jeden krátký a dva dlouhé tóny
  4. podávat jeden dlouhý a dva krátké tóny

  odpověď

 19. skrýt odpovědi

  zobrazit odpovědi

Novinky v e-shopu Yacht Service