1. Jaké podmínky musí být splněny, aby mohlo být plavidlo považováno za "loď provádějící lov ryb" ?
  1. Každé plavidlo, které loví ryby je považováno za "loď provádějící lov ryb".
  2. Každé plavidlo, které loví ryby a/nebo ostatní mořské živočichy je považováno za "loď provádějící lov ryb".
  3. "Toto plavidlo musí lovit ryby sítěmi, šňůrami, vlečnými sítěmi nebo jiným rybolovným zařízením, které omezuje jeho manévrovací schopnosti. "
  4. Plavidlo, které je zkonstruováno pro lov ryb a pohybuje se na vodě, je také považováno za "loď provádějící lov ryb".

  odpověď

 2. Které z uvedených plavidel není plavidlo s omezenou schopností manévrovat?
  1. Plavidlo provádějící podmořské práce.
  2. Plavidlo provádějící lov ryb kruhovými sítěmi.
  3. Plavidlo, které klade podmořské potrubí.
  4. Plavidlo zajišťující přistání letadla.

  odpověď

 3. Může existovat nebezpečí srážky i při výrazně se měnícím náměru ?
  1. Ano, při sblížení se lodí na malou vzdálenost.
  2. Ne, je to jediný jistý způsob, kdy srážka nehrozí.
  3. Ne.
  4. Ano, ale jen při výrazné změně kurzu druhého plavidla.

  odpověď

 4. Je v systému rozdělené plavby nebo v oblastech blízkých jeho koncových částem zakázáno kotvit?
  1. Ano, kotvení je zakázáno.
  2. Plavidlo, pokud to okolnosti dovolují, se musí kotvení vyhnout.
  3. Není, ale nedoporučuje se.
  4. Kotvení je povoleno pouze v pásmu rozdělujícím provoz.

  odpověď

 5. "Plujete na plachetnici, vítr máte z pravoboku. Z vaší závětrné strany se blíží druhá plachetnice, která má vítr z pravoboku tak, že hrozí nebezpečí srážky. Co učiníte?"
  1. Podám pět krátkých tónů svoji houkačkou a počkám na její reakci.
  2. Měla by mi uvolnit cestu. Budu ji přesto sledovat, zda tak včas a dostatečně učiní.
  3. Uvolním jí cestu.
  4. Vyvěsím dvě černé koule a státní vlajku.

  odpověď

 6. Jaké plavidlo nesmí, dovolují-li to okolnosti, bránit bezpečnému průjezdu lodi, která je omezena svým ponorem ?
  1. Minolovka
  2. Plavidlu provádějícímu lov ryb
  3. Loď provádějící hloubení kanálu.
  4. Loď pokládající podmořský kabel.

  odpověď

 7. Který výrok je podle těchto pravidel pravdivý?
  1. Loď omezená svým ponorem musí uvolnit cestu plavidlu, provádějícímu lov ryb.
  2. LVPE letadlo nesmí ztěžovat plavbu všem ostatním plavidlům.
  3. Neovladatelná loď nesmí překážet v cestě lodi omezené svým ponorem.
  4. Plavidlo s omezenou možností manévrování se musí jak je to jen možné vyhnout plachetnici.

  odpověď

 8. Kdy musí být dodržována pravidla týkající se světel a znaků ?
  1. Za každého počasí.
  2. V podmínkách snížené viditelnosti.
  3. Pokud to situace dovolí.
  4. To pravidla neurčují

  odpověď

 9. Která loď musí vystavovat následující světla : Přední stožárové, obě boční a záďové.
  1. Loď se strojním pohonem kratší než 50 metrů za plavby .
  2. Lodivod
  3. Loď provádějící lov ryb.
  4. Remorkérkratší než 50 m za plavby s vlekem,

  odpověď

 10. Loď se strojním pohonem kratší než 50 m pokud vleče a délka vleku je menší než 200 m, musí vystavovat boční světla, záďové světlo, remorkérové světlo a
  1. na nejlépe viditelném místě dvě červená kruhová světla.
  2. na nejlépe viditelném místě dvě bílá kruhová světla.
  3. dvě žlutá kruhová světla svisle nad sebou.
  4. dvě stožárová světla svisle nad sebou.

  odpověď

 11. Pokud plavidlo v noci vystavuje tři červená kruhová světla svisle nad sebou, jaké denní znaky vystavuje ve dne?
  1. Dvojkuželový znak
  2. Tři černé koule svisle nad sebou.
  3. Válec
  4. Kouli, dvoukuželový znak, kouli - svisle nad sebou

  odpověď

 12. Žádné žluté světlo v noci nevystavuje ...
  1. plavidlo, pohybující se na vzduchovém polštáři.
  2. plavidlo se strojním pohonem, jestliže vleče.
  3. plavidlo provádějíci lov ryb kruhovou sítí v blízkosti jiných rybářů.
  4. plachetnice.

  odpověď

 13. Plavidlo se strojním pohonem provádějící potápěčské práce o délce 6 m, pokud nemůže vystavovat předepsané znaky, musí vystavovat na nejlépe viditelném místě ...
  1. nemusí vystavovat žádný znak
  2. kouli, dvoukuželový znak, kouli - svisle nad sebou
  3. dvě koule svisle nad sebou
  4. pevný štít ve tvaru a barvě vlajky "A", viditelný po celém horizontu

  odpověď

 14. Dvě kruhová světla, umístěná svisle nad sebou, z nichž vrchní světlo je zelené a spodní bíle, musí vystavovat ...
  1. plavidlo omezené svým ponorem
  2. plachetnice za plavby
  3. loď provádějící lov vlečením sítě
  4. loď provádějící lov jinak než vlečením sítě

  odpověď

 15. Jaké plavidlo vystavuje dvoukuželový znak?
  1. Plavidlo provádějící podmořské práce s překážkou pod vodou ve směru dvoukuželového znaku
  2. Remorkér s vlekem, delším než 200 m, s podstatně omezenými manévrovacími schopnostmi.
  3. Rybář, který má sítě vypuštěné ve směru dvoukuželového znaku
  4. Plavidlo provádějící odminovávací práce.

  odpověď

 16. Jaký signál musí podat plavidlo, přibližující se v úzké plavební dráze k zákrutu nebo k místu, kde mohou být za vystupující překážku skryty jiné lodě.
  1. Jeden dlouhý tón, po kterém následuje jeden krátký.
  2. Jeden dlouhý tón.
  3. Dva dlouhé tóny.
  4. Tři dlouhé tóny.

  odpověď

 17. Plujete v oblasti se sníženou viditelností. V pravém předním sektoru slyšíte jeden dlouhý a dva krátké tóny. Jedná se o ...
  1. loď provádějící lodivodskou službu
  2. loď na mělčině
  3. plavidlo se strojním pohonem, které se pohybuje vzhledem k vodě
  4. loď provádějící vlečení či tlačení

  odpověď

 18. Plavidlo na kotvě za snížené viditelnosti, délky 10 m, provádějící potápěčské práce a mající omezenou schopnost manévrovat, musí ...
  1. podávat jeden dlouhý a dva krátké tóny
  2. podávat jeden krátký a dva dlouhé tóny
  3. podávat jeden krátký, jeden dlouhý, jeden krátký tón
  4. v inervalech do 1 min. rychle zvonit na zvon

  odpověď

 19. skrýt odpovědi

  zobrazit odpovědi

Novinky v e-shopu Yacht Service