1. Co znamená pojem plachetnice ?
  1. Plachetnice je plavidlo bez motoru, plující pod dvěma a více plachtami.
  2. "Plachetnice je jakékoliv plavidlo plující pod plachtami vč. lodě s mechanickým pohonem, jestiže tento není používán."
  3. Plachetnice je plavidlo, vybavené min. jedním stěžněm a schopné plout pod plachtami.
  4. Plachetnice je plavidlo, které ke svému pohonu používá plachty nebo motor nebo obojí.

  odpověď

 2. Které z uvedených plavidel není plavidlo s omezenou schopností manévrovat?
  1. Plachetnice.
  2. Plavidlo provádějící bagrovací práce.
  3. Plavidlo provádějící takové vlečné operace, které je podstatně omezují při změně kurzu.
  4. Plavidlo, které kontroluje podmořské potrubí.

  odpověď

 3. Riziko srážky s druhým plavidlem existuje, pokud
  1. se druhé plavidlo přibližuje rychle a náměr na plavidlo se mění.
  2. se vzdálenost a náměr na druhé plavidlo nemění.
  3. nám druhé plavidlo přetíná kurz ve vzdálenosti 3 míle před přídí.
  4. se druhé plavidlo přibližuje a náměr na plavidlo se nemění.

  odpověď

 4. Jak musí vaše jachta překřížit pásmo provozu v systému rozdělené plavby?
  1. Tato pravidla křížení pásma provozu neupravují.
  2. "Pokud je nucena tak učinit, musí to provést pokud možno pod pravým úhlem na směr provozu."
  3. Tak, aby nepřekážela v pohybu jiným plavidlům.
  4. Jachta nesmí překřížit pásmo provozu v systému rozdělené plavby!!

  odpověď

 5. "Plujete na plachetnici, vítr máte z pravoboku. Z vaší návětrné strany se blíží druhá plachetnici, která má vítr z pravoboku tak, že hrozí nebezpečí srážky. Co učiníte?"
  1. Uvolním jí cestu.
  2. Měla by mi uvolnit cestu. Budu ji přesto sledovat, zda tak včas a dostatečně učiní.
  3. Změním kurz doleva.
  4. Vyvěsím dvě černé koule a státní vlajku.

  odpověď

 6. Před jakým plavidlem má za plavby přednost loď provádějící lov ryb ?
  1. Minolovka
  2. Plachetnice
  3. Loď provádějící hloubení kanálu.
  4. Loď pokládající podmořský kabel.

  odpověď

 7. Které plavidlo nesmí překážet v plavbě plavidlu omezenému svým ponorem?
  1. Loď provádějící podmořské práce.
  2. Loď provádějící odminovávací práce.
  3. Plavidlo provádějící lov ryb vlečnými sítěmi.
  4. Všechny tři.

  odpověď

 8. Které z uvedených plavidel musí uvolnit cestu ostatním třem?
  1. Plavidlo provádějící lov ryb vlečnými sítěmi.
  2. Neovladatelné plavidlo
  3. Plavidlo omezené svým ponorem.
  4. Plachetnice

  odpověď

 9. Jakou barvu má remorkérové světlo?
  1. Červenou
  2. Zelenou
  3. Bílou
  4. Žlutou

  odpověď

 10. V noci za plavby zahlédnete záďové světlo plavidla, které navíc vystavuje dvě světla nad sebou, z nichž vrchní je červené a spodní zelené. Víte, že se jedná o ...
  1. plachetnici.
  2. ponorku, operující na hladině.
  3. rybářský trawler, který táhne sítě,
  4. lodivodský člun za plavby.

  odpověď

 11. Světlo, které se použije jako doplňující k zvukovému signálu podávanému plavidlem ve vzájemném dohledu, musí být
  1. žluté kruhové.
  2. žluté zábleskové.
  3. červené kruhové.
  4. bílé kruhové.

  odpověď

 12. Plujete na plachetnici. Vzhledem ke zvýšenému provozu lodí kolem, musíte nahodit motor a pomáhat si při manévrování motorem. Jaký denní znak vystavíte?
  1. Dvojkuželový znak
  2. Kužele svisle nad sebou, špičkami k sobě.
  3. Kužel špičkou vzhůru.
  4. Kužel špičkou dolů.

  odpověď

 13. Plavidlo se strojním pohonem provádějící potápěčské práce, pokud mu jeho rozměry nedovolí vystavovat předepsané znaky, musí vystavovat na nejlépe viditelném místě ...
  1. dvoukuželový znak
  2. pevný štít ve tvaru a barvě vlajky "A", viditelný po celém horizontu
  3. dvě koule svisle nad sebou
  4. kouli, dvoukuželový znak, kouli - svisle nad sebou

  odpověď

 14. Tři kruhová světla, umístěná na nejlépe viditelném místě, z nichž vrchní a spodní musí být červená a prostřední bílé, musí vystavovat ...
  1. plavidlo nasedlé na mělčinu
  2. poslední plavidlo vleku, delšího než 200 m.
  3. plavidlo omezené svým ponorem
  4. plavidlo s omezenou manévrovací schpoností

  odpověď

 15. Jaké plavidlo vystavuje dvoukuželový znak?
  1. plavidlo provádějící odminovávací práce.
  2. rybář, který má sítě vypuštěné ve směru dvoukuželového znaku
  3. rybářský trawler, vypouštějící sítě ve směru dvoukuželového znaku
  4. Remorkér s vlekem, delším než 200 m, s podstatně omezenými manévrovacími schopnostmi.

  odpověď

 16. Dvě plavidla jsou ve vzájemném dohledu. Jedno z nich podá dva krátké tóny svojí houkačkou. Znamená to :
  1. Opusťte ihned plavební dráhu.
  2. Měním svůj kurz vpravo
  3. Měním svůj kurz vlevo
  4. Uvolněte mi cestu

  odpověď

 17. Plujete v oblasti se sníženou viditelností. V pravém předním sektoru slyšíte jeden dlouhý a dva krátké tóny. Jedná se o ...
  1. plavidlo se strojním pohonem za plavby, které se nepohybuje vzhledem k vodě
  2. vlečené plavidlo, nebo poslední plavidlo vleku
  3. loď na kotvě
  4. loď provádějící rybolov

  odpověď

 18. Plavidlo na kotvě za snížené viditelnosti, pokud vypouští rybářské sítě a má omezenou schopnost manévrovat, musí ...
  1. v inervalech do 1 min. rychle zvonit na zvon
  2. podávat jeden dlouhý a dva krátké tóny
  3. podávat jeden krátký a dva dlouhé tóny
  4. podávat jeden krátký, jeden dlouhý, jeden krátký tón

  odpověď

 19. skrýt odpovědi

  zobrazit odpovědi

Novinky v e-shopu Yacht Service