1. V jaké situaci se plachetnice s pomocným mechanickým pohonem stane „lodí se strojním pohonem" ?
  1. Pokud je poháněna mechanickým pohonem.
  2. Pokud je vybavena přívěsným motorem
  3. Pokud má zabudovaný v podpalubí motor.
  4. Pokud je vybavena motorem silnějším než 20 kW

  odpověď

 2. Které z uvedených plavidel není plavidlo s omezenou schopností manévrovat?
  1. Plavidlo, zajišťující start letadla.
  2. Plavidlo provádějící bagrovací práce.
  3. Plavidlo umisťující navigační znaky.
  4. Plavidlo provádějící lov ryb vlečnými sítěmi.

  odpověď

 3. Musí plachetnice vždy plout bezpečnou rychlostí?
  1. To záleží od rozhodnutí velitele plachetnice.
  2. Na plachetnici se to nevtahuje.
  3. Ano, každá loď musí plout vždy bezpečnou rychlostí.
  4. Není to nutné.

  odpověď

 4. Je možné za plavby na plachetnici křížit pásmo provozu v systému rozdělené plavby ?
  1. Ano, kdykoliv. I zde platí pravidlo 18 o vzájemné povinnosti lodí.
  2. Ne, plachetnice se nesmí v systému rozdělené plavby pohybovat.
  3. Plachetnic a lodí kratších než 20 m se systém rozdělené plavby netýká.
  4. Každé plavidlo se musí vyhnout křížení pásem provozu na kolik je to prakticky možné.

  odpověď

 5. Plujete na plachetnici, vítr máte z pravoboku. Přibližujete se k druhé plachetnici, která má vítr z levoboku tak, že hrozí nebezpečí srážky. Co učiníte?
  1. Měla by mi uvolnit cestu. Budu ji přesto sledovat, zda tak včas a dostatečně učiní.
  2. Uvolním jí cestu.
  3. Změním kurz doleva.
  4. Vyvěsím dvě černé koule a státní vlajku.

  odpověď

 6. Jakým plavidlům nemusí uvolnit cestu plachetnice ?
  1. Lodi se strojním pohonem.
  2. Neovladatelnému plavidlu.
  3. Minolovce.
  4. Plavidlu provádějícímu lov ryb

  odpověď

 7. Které plavidlo nesmí překážet v plavbě plavidlu omezenému svým ponorem?
  1. Plavidlo tlačící bárku.
  2. Loď provádějící podmořské práce.
  3. Loď opravující navigační znak.
  4. Všechny tři.

  odpověď

 8. Které z uvedených plavidel musí uvolnit cestu ostatním třem?
  1. Plavidlo omezené svým ponorem.
  2. Loď vlekoucí při svém boku druhé plavidlo
  3. Plavidlo provádějící lov ryb vlečnými sítěmi.
  4. Neovladatelné plavidlo

  odpověď

 9. Jakou barvu má záďové světlo?
  1. Červenou
  2. Zelenou
  3. Bílou
  4. Žlutou

  odpověď

 10. V noci za plavby zahlédnete boční červené světlo plavidla, které navíc vystavuje dvě světla nad sebou, z nichž vrchní je červené a spodní zelené. Víte, že se jedná o ...
  1. minolovku.
  2. remorkér s vlekem do 200 m.
  3. rybářský trawler, který táhne sítě,
  4. plachetnici.

  odpověď

 11. Viditelnost světla, které se použije jako doplňující k zvukovému signálu podávanému plavidlem ve vzájemném dohledu, musí být minimálně
  1. 2 NM.
  2. 3 NM.
  3. 5 NM.
  4. 6 NM.

  odpověď

 12. S plavidlem kratším než 12 m stojíte na kotvě a provádíte lov ryb jinak než vlečnou sítí. Jaké denní znaky musíte vystavovat.
  1. Černou kouli.
  2. Dvojkuželový znak
  3. Kužele svisle nad sebou, špičkami k sobě.
  4. Kužel špičkou vzhůru.

  odpověď

 13. Plavidlo se stroním pohonem provádějící kladení podmořského kabelu, musí vystavovat na nejlépe viditelném místě ...
  1. dva kužely svisle nad sebou, špičkama k sobě
  2. kouli, dvoukuželový znak, kouli - svisle nad sebou
  3. dvě koule svisle nad sebou
  4. válec

  odpověď

 14. Tři červená kruhová světla umístěná svisle nad sebou na nejlépe viditelném místě musí vystavovat ...
  1. neovladatelné plavidlo
  2. plavidlo s omezenou manévrovací schpoností
  3. plavidlo omezené svým ponorem
  4. loď provádějící lov ryb kruhovými sítěmi

  odpověď

 15. Jaké plavidlo vystavuje dvoukuželový znak?
  1. Bagr, který ukazuje na které straně je překážka.
  2. Rybář, který má sítě vypuštěné ve směru dvoukuželového znaku
  3. Remorkér s vlekem, delším než 200 m, s podstatně omezenými manévrovacími schopnostmi.
  4. Plavidlo provádějící podmořské práce s potapěčem pod vodou

  odpověď

 16. Dvě plavidla jsou ve vzájemném dohledu. Jedno z nich podá jeden krátký tón svojí houkačkou. Znamená to :
  1. Měním svůj kurz vlevo
  2. Měním svůj kurz vpravo
  3. Souhlasím s předjetím
  4. Blížím se k zákrutu

  odpověď

 17. Plujete v oblasti se sníženou viditelností. V pravém předním sektoru slyšíte jeden dlouhý a dva krátké tóny. Jedná se o ……….
  1. hlídkový člun pobřežní stráže
  2. loď provádějící lodivodskou službu
  3. vlečené plavidlo, nebo poslední plavidlo vleku
  4. plavidlo omezené svým ponorem

  odpověď

 18. Plavidlo na kotvě za snížené viditelnosti provádějící odminovací práce a mající omezenou schopnost manévrovat, musí ...
  1. podávat jeden krátký a dva dlouhé tóny
  2. v inervalech do 1 min. rychle zvonit na zvon
  3. podávat jeden dlouhý a dva krátké tóny
  4. podávat jeden dlouhý a tři krátké tóny

  odpověď

  odpověď

  odpověď

 19. skrýt odpovědi

  zobrazit odpovědi

Novinky v e-shopu Yacht Service