1. Mohou mít pravidla COLREG platnost i na vnitřních vodách?
  1. Ano, pokud tak stanoví národní plavební předpisy
  2. Ano, pokud jsou tyto spojeny s volným mořem a mohou na nich plout námořní lodě.
  3. Ne, námořní lodě se tam musí řídit platnými předpisy pro dannou oblast.
  4. Ne, proto musí být na každém plavidle lodivod.

  odpověď

 2. Které z uvedených plavidel není plavidlo s omezenou schopností manévrovat?
  1. Plavidlo odstraňující navigační znaky.
  2. Remorkér s vlekem.
  3. Plavidlo, provádějící za plavby překládací operace.
  4. Plavidlo, které zvedá podmořské potrubí.

  odpověď

 3. Z jakého důvodu musí vést každá loď nepřetržité pozorování?
  1. Aby mohla být plně zhodnocena situace a nebezpečí srážky.
  2. Aby mohla být včas určena poloha lodě.
  3. Aby mohli být včas zpozorováni blížící se mořští živočichové (hlavně chráněné druhy).
  4. Aby posádka plavidla byla včas upozorněna na blížící se nebezpečí.

  odpověď

 4. Je možné v úzké plavební dráze předjíždět jiné plavidlo ?
  1. Ano, kdykoliv.
  2. Ano, pokud předjížděná loď souhlasí
  3. Ne, je to zakázáno
  4. Předjíždění v úzké plavební dráze tato pravidla neupravují.

  odpověď

 5. Které plavidlo nesmí vjíždět do zóny rozdělující pásma provozu v systému rozdělené plavby.
  1. Loď provozující lov ryb.
  2. Loď křižující pásma provozu.
  3. Plachetnice, hledající výhodné kotviště.
  4. Loď v případě krajní nouze.

  odpověď

 6. Plujete na motorové jachtě přímo proti jiné motorové jachtě tak, že vzniká nebezpečí srážky. Jaký manévr provedete?
  1. Uvolním jí cestu.
  2. Mám přednost, ale budu sledovat, zda mi tato včas a dostatečně uhne.
  3. Změním kurz nepatrně doleva.
  4. Změním kurz nepatrně doprava.

  odpověď

 7. Jste na plavidle "A" a plujete dolů po řece úzkým plavebním kanálem. Plavidlo "B" plující za Vámi podá signál dva krátké tóny. Co provedete?
  1. Podám dva dlouhé a dva krátké tóny.
  2. Nebudu odpovídat na signál z "B"
  3. Podám dva krátké tóny a zachovám kurz a rychlost.
  4. Uvolním dráhu.

  odpověď

 8. Které z uvedených plavidel musí uvolnit cestu ostatním třem?
  1. Neovladatelné plavidlo
  2. Plachetnice
  3. Plavidlo s omezenou schopností manévrovat.
  4. Plavidlo omezené svým ponorem.

  odpověď

 9. Jakou barvu má pravé boční světla?
  1. Červenou
  2. Zelenou
  3. Bílou
  4. Žlutou

  odpověď

 10. V noci za plavby zahlédnete boční zelené světlo plavidla, které navíc vystavuje dvě světla nad sebou, z nichž vrchní je červené a spodní zelené. Víte, že se jedná o ...
  1. ponorku, operující na hladině.
  2. plachetnici.
  3. remorkér s vlekem do 200 m.
  4. plavidlo na vzduchovém polštáři.

  odpověď

 11. Jakým světlem může být doplněn manévrový zvukový signál lodí ve vzájemném dohledu a na jakou vzdálenost musí být viditelné?
  1. Žlutým zábleskovým - na vzdálenost 5 NM
  2. Žlutým kruhovým - na vzdálenost 3 NM
  3. Bílým kruhovým - na vzdálenost 3 NM
  4. Bílým kruhovým - na vzdálenost 5 NM

  odpověď

 12. Plujete na plavidle provádějícím lov ryb jinak než vlečnou sítí a lovné zařízení se rozprostírá na vzdálenost větší než 150 m od plavidla. Jaký denní znak musíte vystavovat ve směru lovného zařízení?
  1. Černou kouli.
  2. Dvojkuželový znak
  3. Kužele svisle nad sebou, špičkami k sobě.
  4. Kužel špičkou vzhůru.

  odpověď

 13. Plavidlo se stroním pohonem omezené svým ponorem, musí vystavovat na nejlépe viditelném místě ...
  1. válec
  2. dvoukuželový znak
  3. kouli, dvoukuželový znak, kouli - svisle nad sebou
  4. dva kužely svisle nad sebou, špičkama k sobě

  odpověď

 14. Jedno červené kruhové světlo umístěné na nejlépe viditelném místě musí vystavovat ...
  1. Lodivodský člun
  2. Minolovka
  3. není předepsáno těmito pravidly
  4. plachetnice

  odpověď

 15. Nevýrazné, částečně zanořené plavidlo, objekt nebo jejich seskupení, jehož pozorování je znesnadněno, musí vystavovat jedno kruhové bílé světlo v přední části a druhé takové světlo v zadní části jestliže je ...
  1. jeho šířka menší než 25 m
  2. jeho šířka 25 m a více
  3. jeho délka větší než 100 m
  4. jeho délka délka vleku větší než 200 m

  odpověď

 16. Jakým signálem musí v úzké plavební drázeodpovědět plavidlo skryté za zákrutem nebo vystupující překážkou, pokud zaslechne jeden dlouhý tón?
  1. Také jedním dlouhým tónem.
  2. Dvěma dlouhými tóny.
  3. Třemi dlouhými tóny.
  4. Pěti krátkými tóny.

  odpověď

 17. Plujete v oblasti se sníženou viditelností.V pravém předním sektoru slyšíte jeden dlouhý a dva krátké tóny. Jedná se o ……….
  1. loď na kotvě
  2. plavidlo se strojním pohonem, které se pohybuje vzhledem k vodě
  3. loď provádějící lodivodskou službu
  4. neovladatelné plavidlo

  odpověď

 18. Plavidlo na kotvě za snížené viditelnosti provádějící bagrovací práce a mající omezenou schopnost manévrovat, musí ...
  1. podávat jeden krátký, jeden dlouhý, jeden krátký tón
  2. v inervalech do 1 min. rychle zvonit na zvon
  3. podávat jeden krátký a dva dlouhé tóny
  4. podávat jeden dlouhý a dva krátké tóny

   odpověď

  5. skrýt odpovědi

   zobrazit odpovědi

Novinky v e-shopu Yacht Service