1. Na jakých vodách a pro jaká plavidla platí Pravidla COLREG 1972 ?
  1. "Colreg se vztahuje na všechna plavidla na volných mořích a na všech vodách s nimi spojených, po kterých mohou plout námořní lodě."
  2. Colreg se vztahuje na všechna plavidla na všech mořích a oceánech.
  3. Colreg se vztahuje jen na komerční plavidla na všech volných mořích a na všech vodách s nimi spojených.
  4. "Colreg se vztahuje na všechna plavidla na všech mořích a oceánec a na všech vnitrozemských vodách. "

  odpověď

 2. Které plavidlo považují tato pravidla za „plavidlo s omezenou manévrovací schopností" .
  1. Plavidlo, které v důsledku jakýchkoliv vyjímečných okolností není schopno manévrovat tak, jak je to požadováno těmito pravidly a proto nemůže uvolnit cestu jinému plavidlu.
  2. Plavidlo provádějící lov ryb vlečnými šňůrami s háčky.
  3. "Plavidlo, které vzhledem k charakteru vykonávané práce je omezeno v provádění manévrů tak, jak je požadováno těmito pravidly a proto nemůže uvolnit cestu jinémo plavidlu"
  4. Lodivodké plavidlo, během své služby.

  odpověď

 3. Na radaru vidíte druhé plavidlo. Jste ve vzájemném dohledu?
  1. Ano, pokud lze na radaru rozpoznat, že se jedná o plavidlo.
  2. Ano, protože můžeme určit jeho kurz a rychlost.
  3. Ano, protože lze sledovat jak se bude pohybovat.
  4. Ne, protože není pozorována vizuálně.

  odpověď

 4. Jak proplouvá úzkou plavební dráhou loď kratší 20 m nebo plachetnice?
  1. Vstahují se na ně stejná pravidlo jako na ostatní lodě, protože plachetnice tam nesmí plout pod plachtami.
  2. Musí používat příbřežní zónu mimo úzkou plavební dráhu, kterou smí křižovat jen ve vyznačených zónách.
  3. Jejich pohyb v úzké plavební dráze tato pravidla neupravují.
  4. Nesmí ztěžovat průjezd lodí, které mohou bezpečně plout pouze v hranicích úzké plavební dráhy.

  odpověď

 5. Je možné v systému rozdělené plavby vjíždět nebo opouštět určité pásmo provozu jinde než v jeho koncových částech ?
  1. Ne, je to zakázáno.
  2. Ano, ale pouze ve zvláště označených zónách.
  3. Ano, ale kolmo k danému směru provozu.
  4. Ano, ale pod co nejmenším úhlem k danému směru provozu.

  odpověď

 6. Plujete na motorové jachtě přímo proti jiné motorové jachtě tak, že vzniká nebezpečí srážky. Jaký manévr provedete?
  1. Změním kurz doleva nebo doprava.
  2. Provedu cirkulaci.
  3. Změním kurz nepatrně doleva.
  4. Změním kurz doprava o dostatečný úhel.

  odpověď

 7. Jste na jachtě "A" a plujete dolů po řece úzkým plavebním kanálem. Tanker "B" plující za Vámi podá signál pět krátkých tónů. Co provedete?
  1. Nebudu odpovídat na signál z "B"
  2. Zachovám kurz a rychlost
  3. Uvolním dráhu.
  4. Podám tři krátké tóny.

  odpověď

 8. Které z uvedených plavidel musí uvolnit cestu ostatním třem?
  1. Plavidlo provádějící lov ryb vlečnými sítěmi.
  2. Plavidlo s omezenou schopností manévrovat.
  3. Plavidlo tlačící bárku.
  4. Plavidlo omezené svým ponorem.

  odpověď

 9. Jakou barvu má levé boční světlo?
  1. Červenou
  2. Zelenou
  3. Bílou
  4. Žlutou

  odpověď

 10. V noci za plavby zahlédnete boční červené světlo plavidla, které navíc vystavuje dvě světla nad sebou, z nichž vrchní je červené a spodní zelené. Víte, že se jedná o ...
  1. rybářskou loď provádějící lov ryb.
  2. rybářský trawler, který táhne sítě.
  3. plachetnici.
  4. minolovku.

  odpověď

 11. Jakým světlem může být doplněn manévrový zvukový signál lodí ve vzájemném dohledu a na jakou vzdálenost musí být viditelné?
  1. Bílým kruhovým - na vzdálenost 5 NM
  2. Žlutým kruhovým - na vzdálenost 3 NM
  3. Bílým zábleskovým - na vzdálenost 5 NM
  4. Žlutým zábleskovým - na vzdálenost 5 NM

  odpověď

 12. Plujete na 30 metrovém plavidle provádějícím lov ryb vlečnou sítí. Jaký denní znak musíte vystavovat?
  1. Černou kouli.
  2. Dvojkuželový znak
  3. Kužele svisle nad sebou, špičkami k sobě.
  4. Kužel špičkou vzhůru.

  odpověď

 13. Plavidlo se stroním pohonem jestliže vleče a přesahuje-li délka vleku 200 m, musí vystavovat na nejlépe viditelném místě ...
  1. válec
  2. dvoukuželový znak
  3. kouli, dvoukuželový znak, kouli - svisle nad sebou
  4. dva kužely svisle nad sebou, špičkama k sobě

  odpověď

 14. Plavidlo o délce 22 m, nasedlé na dno musí vystavovat kromě kotevního světla na nejlépe viditelném místě ...
  1. jedno kruhové čevené světlo
  2. dvě kruhová čevená světla svisle nad sebou
  3. tři kruhová čevená světla svisle nad sebou
  4. červené, bílé, červené kruhové světlo svisle nad sebou

  odpověď

 15. Druhé stožárové světlo musí vystavovat plavidlo se strojím pohonem, které je dlouhé ...
  1. 24 metrů
  2. 50 metrů
  3. 12 metrů
  4. 7 metrů

  odpověď

 16. Jaký signál musí podat plavidlo, přibližující se v úzké plavební dráze k zákrutu nebo k místu, kde mohou být za vystupující překážku skryty jiné lodě.
  1. Jeden dlouhý tón, po kterém následuje jeden krátký.
  2. Jeden dlouhý tón.
  3. Dva dlouhé tóny.
  4. Tři dlouhé tóny.

  odpověď

 17. Dvě plavidla jsou ve vzájemném dohledu v úzké plavební dráze. Jedno z nich podá jeden dlouhý, jeden krátký, jeden dlouhý, jeden krátký tón svojí houkačkou. Znamená to :
  1. Mám v úmyslu vás předjet po pravoboku
  2. Mám pochybnosti, signál nebezpečí
  3. Opusťte ihned plavební dráhu.
  4. Souhlasím s předjetím

  odpověď

 18. Loď provádějící rybolov na kotvě za snížené viditelnosti musí ...
  1. podávat jeden krátký a dva dlouhé tóny
  2. v inervalech do 1 min. rychle zvonit na zvon
  3. podávat dva dlouhé a dva krátké tóny
  4. podávat jeden dlouhý a dva krátké tóny

  odpověď

 19. skrýt odpovědi

  zobrazit odpovědi

Novinky v e-shopu Yacht Service