Služba na jachtě (angl. watch) je období, při kterém část posádky řídí za plavby jachtu. V další části článku budu používat termín vachta. Myslím tím tu část posádky, která slouží spolu. Termín pochází z polštiny a znamená to samé co watch. Nejznámější je vachta navigační, při které se skipperem předem určená část posádky pravidelně střídá ve vedení jachty. Mimochodem, u nás si většina skipperů říká vzletně kapitán. Rozdíl je nepatrný – kapitán na lodi má na veškeré práce posádku, skipper na jachtě si vše zpravidla musí udělat sám, pokud ví jak. Ale zpět k vachtám. Pravidelné střídání posádky za plavby nebude mít zcela určitě smysl během denní plavby, kdy se plujeme vykoupat z jedné zátoky do druhé nebo plujeme z mariny do mariny. Obvykle se používá při několikadenních mořských až několikatýdenních oceánských plavbách. Zásadní bude i počet posádky a zkušenosti jednotlivých členů. Když budou na jachtě dva zkušení jachtaři, dva co něco znají a dva začátečníci tak se z nich tři vachty dají obtížně postavit, přestože je obvyklé, že na palubě postačí pouze dva jachtaři. Mluvíme o jachtách řekněme do 15 m délky. Jestliže je kromě nich navíc ještě skipper tak už to jde celkem snadno. Zkušený jachtař je vždy se začátečníkem, ti dva, co už něco znají, jsou spolu a skipper jim vypomáhá vždy na zavolání. Podmínka je, že ho v případě nejasností zavolají a nebudou se snažit svými chatrnými znalostmi řešit nejednoznačné situace.

Základní, klasické rozdělení služeb je na tři vachty, které se střídají po 4 hodinách. Aby služba na palubě nevycházela na vachtu pořád ve stejnou hodinu, používá se tzv. lámání služeb, kdy se jedna čtyřhodinová služba rozdělí na dvě poloviny. Obvykle je první polovina mezi 16 – 18 hod., druhá mezi 18 – 20 hod. Někdy se služba láme ve 14 hod. (12 – 14 hod. a 14 – 16 hod.). Službu v kuchyni má obvykle třetí vachta.

Zde malé odbočení do historie. Mezi staršími jachtaři je známá tzv. psí hlídka. Říkalo se tak vachtě, která měla službu po půlnoci a na koho vyšla, tak předem významně koulel očima. Byla na ní zima a člověk se nevyspal. Název vzniknul z anglického „dog watch“. Ve skutečnosti jsou psí hlídky dvě a to při odpoledním lámání čtyřhodinové služby. Službě od 16 do 18 hod. se říká „First Dog“, službě od 18 do 20 hod. „Last Dog“. Nikdy ne „First Dog“ a „Second Dog“. Původ názvu je nejasný, ví se, že se používal už v 17 století. Názvy všech hlídek jsou počínaje půlnocí: Middle, Morning, Forenoon, Afternoon, First Dog, Last Dog a First. Čas na lodi se tradičně odpočítával údery do zvonu. Den se dělí na šest hlídek po čtyřech hodinách. Čas každé hlídky je rozdělen údery do zvonu každou půlhodinu. Jeden úder je po první půlhodině hlídky, osm úderů na konci každé hlídky. Na konci First Dog (18 hod.) jsou čtyři údery, potom v 18,30 hod, je jeden úder a na konci Last Dog (20,00 hod.) je opět osm úderů. Námořníci si říkali čas pomocí úderů do zvonu. Půl čtvrté bylo „seven bells“, za pět minut jedna “five minutes to two bells“. Raději se ale vrátíme k hlídkám.

Do služby v kuchyni se obvykle nikdo nehrne, potom ji lze rozdělit mezi všechny tři vachty. Služby jsou po šesti hodinách.

Je také možné plout pouze na dvě vachty. Kapitán a kuchař jsou mimo služby. Vachty se střídají ve 2, 8, 14 a 20 hod. Výhoda je v tom, že si lze na stálou hodinu vstávání do služby zvyknout.

Je zřejmé, že služba v noci je únavnější než za dne a proto se často vachty střídají v noci každé 3 hodiny a ve dne každých 5 hodin.

Jestliže za plavby budou na jachtě pouze tři jachtaři, je možné rozdělit služby tak, že na palubě jsou vždycky dva jachtaři a postupně se střídají každé 2 hodiny. Vadou tohoto systému je příliš krátká doba na odpočinek.

U větších posádek lze zavést čtyři vachty. Tři se střídají v navigační vachtě, čtvrtá má po celý den na starosti kuchyň. Další den se kuchyňská vachta vrací na palubu a jedna z navigačních vacht jde do kuchyně.

Kromě navigační hlídky za plavby by se v pobřežní plavbě při nočním stání na kotvě měla držet hlídka kotevní. Dobrá námořní praxe říká, že při stání na kotvě musí být někdo neustále na palubě. Pokud celá posádka opustí jachtu na celodenní výlet tak se později nesmí divit různým překvapením. Kotevní hlídka je logicky jednoosobová. Jestliže nás bude na jachtě šest tak si noc rozdělíme na pravidelné časové úseky, vylosujeme si svůj časový úsek a během něj podřimujeme v kokpitu. To v ideálním případě, praxe se obvykle značně liší.

V zásadě se při rozdělování času na jednotlivé hlídky nekladou fantazii meze. Za pěkného počasí lze držet tradiční dělení po čtyřech hodinách, za silného větru můžeme přejít na dvouhodinové služby a můžeme zároveň měnit složení jednotlivých vacht. Zejména, když má polovina posádky za špatného počasí zlomená křídla. Nejhorší variantou je, když zůstanete na palubě sami a svou posádku tam vezete jako pytle brambor. V tom případě Bůh s vámi.

Novinky v e-shopu Yacht Service