Námořní jachting - Yacht Service
Námořní jachting - Yacht Service

Námořní jachting - 3. vydání

Kód zboží: US015
Třetí aktualizované vydání skript pro oblast plavby C s novou částí navigace.Skripta zahrnují základy angličtiny, námořní právo, colreg, navigaci, meteorologii, nautiku a základy zdravotní péče.
Základní cena s DPH:
Cena 600
Sleva:

Třetí aktualizované vydání skript pro oblast plavby C s novou částí navigace.Skripta zahrnují základy angličtiny, námořní právo, colreg, navigaci, meteorologii, nautiku a základy zdravotní péče.

Skripta byla schválena Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 9.1.1998 pod č.j. 22 762/96-0140

--------- Angličtina -----------------------------------------------------------------
Základy angličtiny - slovník 11
--------- Námořní právo -----------------------------------------------------------
1. Základy námořního práva 19
1.1. Rozdělení mořských vod 19
1.2. Mořské vnitřní vody 19
2. Organizace záchranné služby na moři 20
I. Základní informace o zákonu č. 261/2011 Sb.. o námořní plavbě21
II. Vyhláška č. 277/2000 Sb. o vyvěšování vlajek 24
III. Vyhláška č. 278/2000Sb. o námořním rejstříku a dokladech námořního plavidla 24
1.3. Pobřežní moře (teritoriální moře) 25
1.4. Volné moře 25
--------- COLREG -----------------------------------------------------------------
Část A - všeobecná ustanovení 27
Pravidlo 1 – Použití 27
Pravidlo 2 – Odpovědnost 27
Pravidlo 3 - Všeobecné definice 28
Část B - Pravidla pro plavbu a manévrování 29
KAPITOLA I - Plavba lodí za jakýchkoliv podmínek viditelnosti 29
Pravidlo 4 – Platnost 29
Pravidlo 5 – Pozorování 29
Pravidlo 6 - Bezpečná rychlost 29
Pravidlo 7 - Nebezpečí srážky 30
Pravidlo 8 - Činnost pro zabránění srážce 30
Pravidlo 9 - Úzké plavební dráhy 31
Pravidlo 10 - Systémy rozdělení plavby 32
KAPITOLA II - Plavba lodí ve vzájemném dohledu 33
Pravidlo 11 - Použití 33
Pravidlo 12 - Plachetnice 33
Pravidlo 13 - Předjíždění 33
Pravidlo 14 - Lodě plující přímo proti sobě 33
Pravidlo 15 - Křižování 34
Pravidlo 16 - Činnost lodě uvolňující cestu 34
Pravidlo 17 - Činnost lodě, které je uvolňována cesta 34
Pravidlo 18 - Vzájemné povinnosti lodí 34
KAPITOLA III - Plavba lodí v podmínkách snížené viditelnosti 35
Pravidlo 19 - Plavba lodí v podmínkách snížené viditelnosti 35
Část C - Světla a znaky 36
Pravidlo 20 - Použití 36
Pravidlo 21 - Definice 36
Pravidlo 22 - Viditelnost světel 36
Pravidlo 23 - Loď se strojním pohonem za plavby 37
Pravidlo 24 - Vlečení a tlačení lodí 38
Pravidlo 25 - Plachetnice a veslice za plavby 39
Plavidlo 26 - Rybářské lodě 40
Pravidlo 27 - Neovladatelné lodě nebo lodě s omezenou manévrovací schopností 40
Pravidlo 28 - Plavidla omezovaná svým ponorem 41
Pravidlo 29 - Lodivodská plavidla 42
Pravidlo 30 - Zakotvená plavidla a plavidla nasedlá na dno 42
Pravidlo 31 - Hydroplány a LVPE letadla 42
Část D - Zvukové a světelné signály 43
Pravidlo 32 - Definice 43
Pravidlo 33 - Zařízení k podávání zvukových signálů 43
Pravidlo 34 - Manévrové a výstražné signály 43
Pravidlo 35 - Zvukové signály při snížené viditelnosti 44
Pravidlo 36 - Signály pro upoutání pozornosti 45
Pravidlo 37 - Nouzové signály 46
--------- Navigace -----------------------------------------------------------------
Úvod 47
1. Základní informace o Zemi 48
1.2. Vynesení polohy do mapy 53
2. Základní informace o mapách 55
2.1. Námořní mapy 57
2.2. Přesnost mapy 63
3. Měření vzdálenosti na mapě, měření rychlosti a hloubky, kurz a náměr 66
3.1. Měření vzdálenosti a rychlosti 66
3.2. Hloubka 68
3.3. Kurz a náměr 69
3.4. Plavba po rovnoběžce 71
4. Variace, deviace, oprava kurzu a náměru 72
4.1. Značení variace na mapách 74
4.2. Deviace 76
4.3. Použití variace a deviace 79
4.4. Sestrojení deviační tabulky 80
5. Působení větru na plavidlo 82
5.1. Zahrnutí driftu při výpočtu kurzu kompasového 84
6. Plavba v proudu 85
6.1. Působení proudu na plavidlo 85
6.2. Plavba ke zvolenému cíli v proudu 87
7. Světla, znaky, systém IALA 89
7.1. Majáky (Lighthouses) a světla 89
7.2. Spis Světel (List of Lights) 93
7.3. Systém IALA 96
7.3.1. Laterální znaky systému IALA 96
7.3.2. Kardinální znaky systému IALA 97
7.3.3. Znaky IALA zvláštního určení 98
8. Poloha plavidla 99
8.1. Poziční linie 99
8.2. Transit 100
8.3. Poziční linie ze vzdálenosti 101
8.4. Poloha ze dvou nesoučasných náměrů 102
9. Plavba po loxodromě 103
9.1. Loxodromický trojúhelník 103
--------- Meteorologie --------------------------------------------------------------
Úvod 107
1. Atmosféra Země 108
2. Základní meteorologické prvky a jevy 109
2.1. Tlak vzduchu 109
2.2. Teplota vzduchu 109
2.3. Vlhkost vzduchu 109
3. Teplotní zvrstvení atmosféry 111
4. Oblaky a jejich druhy 116
4.1. Co vyčteme z oblaků 119
4.2. Druhy srážek z jednotlivých oblaků 121
4.3. Mlha 121
5. Vítr 122
5.1. Pozorování směru a síly větru 124
5.2. Beaufortova stupnice 125
5.3. Struktura větru v přízemní vrstvě 125
6. Všeobecná cirkulace atmosféry 126
6.1. Tropické cyklony 129
6.2. Lokální větry 130
7. Vzduchové hmoty a atmosférické fronty 132
8. Atmosférické fronty 134
8.1. Teplá fronta 134
8.2. Studená fronta 136
8.3. Okluzní fronta 137
8.4. Stacionární fronta 139
9. Tlakové útvary 140
9.1. Tlaková níže – Low 140
9.2. Tlaková výše - High 142
9.3. Brázda nízkého tlaku - Trough 142
9.4. Hřeben vysokého tlaku vzduchu - Ridge 143
9.5. Sedlo – Col 143
9.6. Počasí v oblasti tlakové níže 143
10. Synoptické mapy 145
11. Předvídání počasí na základě vlastního pozorování 146
--------- Nautika --------------------------------------------------------------------
1. Úvod 147
2. Základní názvosloví a instalace 148
2.1. Názvosloví částí plavidla 148
2.2. Pod palubou 151
2.4. Materiály trupu jachty 152
2.5. Kormidelní zařízení 153
2.6. Ventilace 154
2.7. Toaleta na jachtě 154
2.8. Elektrická instalace 155
2.9. Takeláž 156
2.10. Typy plachetnic 158
2. 11. Druhy plachet 1583. Práce na palubě 161
3.1. Druhy lan 161
3.2. Syntetická lana 161
3.2. Práce s lany 163
3.4. Ocelová lana 165
3.5.Fendry 166
3.6. Zásady vyvazování 166
3.7. Vyvázání na mooringu 167
4. Kotvení 169
4.1. Druhy kotev, velikost kotvy 169
4.2. Zásady kotvení 170
4.3. Stání na dvou kotvách 171
4.4. Vyproštění kotvy ze dna 173
5. Zajištění plavby 174
5.1. Kontrola technického stavu 174
5.2. Množství zásob 175
5.3. Služby na jachtě 176
6. Bezpečnost na jachtě 177
6.1. Záchranná vesta 177
6.2. Bezpečnostní pás 177
6.3. Záchranná podkova a značkovací boje 177
6.4. Záchranný vor 178
6.5 Radarový odražeč 179
6.6. Protipožární prostředky 180
6.7. Pyrotechnické prostředky 180
6.8. Spolupráce se záchranným plavidlem a vrtulníkem 181
7. Použití motoru na jachtě 183
7.1. Druhy motorů, základní údržba 183
7.2. Působení lodní vrtule 185
7.3. Základní manévry 186
7.4. Vlečení 187
8. Zásady pohybu plachetnice 189
8.1. Síly a odpory působící na plachetnici za plavby 189
8.2. Stavění plachet 190
8.3. Obrat proti větru a s větrem 191
8.4. Kurzy vzhledem k větru 192
8.5. Návětrnost a závětrnost 193
8.6. Manévry u nábřeží 194
9. Stabilita jachty 196
10. Mimořádné situace 197
10.1. Muž přes palubu 197
10.2. Nasednutí na mělčinu 199
11. Plavba ve ztížených podmínkách 201
--------- První pomoc --------------------------------------------------------------
Výkony zachraňující život 205
Dýchání 205
Resuscitace (oživování) 207Resuscitace dvěma školenými zachránci 210
Resuscitace dětí 211
Krev a krevní oběh 213
Rány a krvácení 215
Druhy krvácení 216
Prudké zevní krvácení 217
Pronikající poranění hrudníku 217
Šok 219
Mdloba 220
Vyšetření a ošetření postiženého v bezvědomí 221
Zlomeniny 221
Otevřené zlomeniny 223
Podvrknutí 224
Vymknutí 225
Popáleniny a odřeniny 226
Puchýře 228
Podchlazení 230
Tepelný úpal 230
Otravy 231
Anafylaktický šok 232

Autor:
Oldrich Straka
Počet stran:
233

Novinky v e-shopu Yacht Service