obalka_nam_jachting_c3.jpg
obalka_nam_jachting_c3.jpg

Námořní jachting – oblast plavby C

Kód zboží: US022
Učební skripta pro oblast C.
Základní cena s DPH:
Cena 450
Sleva:
Námořní právo
1.     Co to je námořní právo 1
2.     Mezinárodní úmluvy  1
3.     Úmluva OSN o mořském právu 2
4.     Úmluvy IMO 3
5.     Základy čs. námořního práva 4
6.     Námořní jachta jako rekreační plavidlo 5
7.     Právní postavení čs. jachtaře na moři 6
8.     Význam lodního deníku 8
9.     Rozdíly mezi námořní a vnitrozemskou plavbou 9
10.  Shrnutí
COLREG 72
1.     Úvod 15
2.     Všeobecné definice 15
3.     Vzájemné přednosti lodí 18
4.     Světla lodí 20
5.     Zvukové signály 23
6.     Nouzové signály 24
Navigace
1.     Základní informace o Zemí 26
2.     Odečtení polohy z mapy 29
3.     Vynesení polohy do mapy 29
4.     Vzdálenost, rychlost, kurzy, náměry 30
5.     Magnetizmus Země 32
6.     Působení větru na plavidlo 35
7.     Poloha plavidla 37
8.     Námořní mapy 39
9.     Majáky a světla 41
10.  Systém IALA 42
Meteorologie
1.     Atmosféra Země 46
2.     Tlak vzduchu 46
3.     Teplota vzduchu 46
4.     Vlhkost vzduchu 46
5.     Oblaky a jejich druhy 47
6.     Mlha 50
7.     Vítr 50
8.     Vzduchové hmoty 53
9.     Atmosférické fronty 53
10.  Tlakové útvary 57
11.   Předvídání počasí na základě vlastního pozorování 59
Nautika
1.     Základní názvosloví a instalace 62
2.     Práce na palubě 72
3.     Kotvení 77
4.     Použití motorů na lodi 81
5.     Působení lodní vrtule 82
6.     Zásady pohybu plachetnice 83
7.     Stabilita jachty 84
8.     Bezpečnost na palubě 85
9.     Mimořádné situace 87
První pomoc
1.     Volání záchranné služby 91
2.     Šok, Resuscitace 92
3.     Postup resuscitace 93
4.     Resuscitace dětí, Resuscitace u tonutí,  96
5.     Dušení (vdechnutí cizího tělesa), Dušnost,  97
6.     Bolest na hrudi, Srdeční infarkt, Cévní mozková příhoda 98
7.     Cukrovka, Epilepsie, Křeče z horečky (u dětí) 99
8.     Kolaps (mdloba), Alergická reakce 100
9.     Otrava 101
10.  Mořská nemoc, Úpal, úžeh, Podchlazení 102
11.  Rány a krvácení, Poranění hlavy, Poranění hrudníku 103
12.  Poranění břicha, Poranění páteře 104
13.  Poranění končetin 105
14.  Popáleniny 106
15.  Omrzliny, Poleptání, Úraz elektrickým proudem 107
16.  Záchranná služba na moři 108
Základy angličtiny
1.     Standardní výrazy lodního provozu 111
2.     Volání jiného plavidla 113
3.     Volání v tísni 114
4.     Informace po potvrzení příjmu tísňové zprávy 114
5.     Opakování tísňové zprávy 115
6.     Ukončení komunikace v tísni 115
7.     Člověk přes palubu 116
8.     Pilnostní a bezpečnostní signál 116
9.     Lékařská pomoc 117
10.  Hláskovací abeceda 117
Počet stran:
117
Autor:
Oldřich Straka, Kpt. Ing. Ctirad Pacák, MUDr. Ondřej Havlíček

Novinky v e-shopu Yacht Service