Sbírka příkladů z navigace
Sbírka příkladů z navigace

Sbírka příkladů z navigace - 3.vydání

Kód zboží: US001T3
Učební skripta-oblast plavby C,B + cvičná mapa
Základní cena s DPH:
Cena 480
Sleva:

Učební skripta jsou určena všem účastníkům přípravných kurzů námořního jachtingu. Je rovněž vhodná při samostudiu předmětu navigace. Oblast plavby C,B.
Součástí příručky je cvičná mapa .

Sbírka příkladů za navigace - obsah script strana:
   
Poloha plavidla, jedntky měr na moři 7
Odečtení polohy z mapy 7
Vynesení polohy do mapy 9
Rozdíl zaměpisné šířky a dělky 10
Jednotky měr na moři 12
Vynášení směru do mapy 12
Výpočet upluté trasy a výpočet času, zajaký uplujeme danou vzdálenost 14
Čtvrtokružní systém značení směru 15
Plavba po rovnoběžce 16
Náměr a poloha z náměrů 18
Poloha z nesoučasných náměrů na jeden objekt 20
Magnetizmus Země 21
Magnetizmus plavidla 23
Deklinace a deviace v praxi 24
Vliv větru na kurz plavby 27
Plavba v proudu 31
Určení parametrů přílivového proudu z mapy 35
Přílivy a odlivy 39
Určení výšky přílivu pro daný čas v Standard Port 40
Určení času pro danou výšku přílivu v Standard Port 41
Secondary Ports 42
Plavba po loxodormě 46
Loxodormický trojúhelník 47
Merkatorův trojúhelník 49
Radarové nákresy - základní informace 53
Radar jako antikolizní zařízení 54
Kurz a rychlost druhého plavidla 55
IALA 57
Odpovědi k příkladům 59
Příloha - Meridional Parts 65

 

Autor:
Oldrich Straka

Novinky v e-shopu Yacht Service