Navigace - Yacht Service
Navigace - Yacht Service

Navigace

Kód zboží: US0015
3. zcela přepracované vydání učebních skript pro oblast plavby C + B - pobřežní plavba + mořská plavba.
Základní cena s DPH:
Cena 380
Sleva:

3. zcela přepracované vydání učebních skript pro oblast plavby C + B - pobřežní plavba + mořská plavba.

1. Základní informace o Zemi 6
1.1. Odečtení polohy z mapy 9
1.2. Vynesení polohy do mapy 11
2. Základní informace o mapách 13
2.1. Námořní mapy 15
2.2. Přesnost mapy 21
3. Měření vzdálenosti na mapě, měření rychlosti a hloubky, kurz a náměr 24
3.1. Měření vzdálenosti a rychlosti 24
3.2. Hloubka 26
3.3. Kurz a náměr 27
3.4. Plavba po rovnoběžce 29
4. Variace, deviace, oprava kurzu a náměru 30
4.1. Značení variace na mapách 32
4.2. Deviace 34
4.3. Použití variace a deviace 37
4.4. Sestrojení deviační tabulky 38
5. Působení větru na plavidlo 40
5.1. Zahrnutí driftu při výpočtu kurzu kompasového 42
6. Plavba v proudu 43
6.1. Působení proudu na plavidlo 43
6.2. Plavba ke zvolenému cíli v proudu 45
7. Světla, znaky, systém IALA 47
7.1. Majáky (Lighthouses) a světla 47
7.2. Spis Světel (List of Lights) 53
7.3. Systém IALA 56
7.3.1. Laterální znaky systému IALA 56
7.3.2. Kardinální znaky systému IALA 57
7.3.3. Znaky IALA zvláštního určení 58
8. Poloha plavidla 59
8.1. Poziční linie 59
8.2. Transit 60
8.3. Poziční linie ze vzdálenosti 61
8.4. Poloha ze dvou nesoučasných náměrů 62
9. Plavba po loxodromě 63
9.1. Loxodromický trojúhelník 63
9.2. Merkatorův trojúhelník 65
10. Přílivy a odlivy 67
10.1. Používané zkratky 71
10.2. Výpočty v praxi 73
10.3. Tabulky přílivů – Tide Tables 74
10.4. Dvanáctinové pravidlo 79
10.5. Secondary Ports 80
10.6. Vliv počasí na výšku přílivu 86
10.7. Anomálie průběhu přílivu 86
11. Přílivové proudy (Tidal Streams) 88
11.1. Parametry přílivového proudu z atlasu 89
11.2. Parametry přílivového proudu z mapy 91
11.2.1. Přílivový proud mezi Springem a Neapem 92
11.2.2. Interpolace polohy 93
11.2.3 Přílivový proud v určitém časovém období 93
11.3. Jednoduché řešení plavby v proudu 94
12. Sextant v terestrické navigaci 95
12.1. Odčítání úhlů 96
12.2. Chyby sextantu 96
12.3. Chyba kolmosti pohyblivého zrcátka 96
12.4. Chyba kolmosti pevného zrcátka 97
12.5. Chyba indexu 97
12.6. Měření svislého úhlu 98
12.7. Poloha z měření horizontálních úhlů 98
13. Použití radarů na jachtách 101
13.1. Měření vzdálenosti a náměru. 102
13.2. Provoz radaru a jeho nastavení. 103
13.3. Radar jako antikolizní zařízení 105
13.4. Kurz a rychlost druhého plavidla. 106
13.5. Využití radaru za snížené dohlednosti 108
14. Přesnost v navigaci 110
Seznam literatury 112
Přílohy 113

Autor:
Oldrich Straka
Počet stran:
113

Novinky v e-shopu Yacht Service