Uncategorised

Dodací podmínky e-obchodu Yachtservice

Prodejcem je Martina Vejdovská - Yacht Service, Dr. Turka 485, 289 07 Libice nad Cidlinou, IČ: 01340883

 1. Práva a povinnosti prodejce
  1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce do čtyř pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnou vyřízení objednávky pokud je doručovací adresa pochybná. O tomto odmítnutí zašleme informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
  2. V případě objednávky s platbou na fakturu (pouze pro školicí střediska) si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný zákazník uhradí svojí předcházející objednávku.
  3. Za splnění podmínek uvedených v bodě 2.4. a v reklamačním řádu prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím, za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za balné a poštovné.
  4. Prodávají se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k vyřízení objednávky nakupujícího a že podle bodu 2.5. údaje o tomto nakupujícím vymaže z databáze zákazníků.
  5. Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2.2., prodávající má práva odmítnout vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího.
 1. Práva a povinnosti nakupujícího
  1. Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
  2. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží, poštovné a balné.
  3. Na základě zákona č. 367/2000 Sb. Má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za poštovné a balné). Vrácené zboží musí být neporušené, bez známek užívání nebo opotřebení, dobře zabalené a schopné dalšího prodeje. Nakupující musí odeslat zboží do 14 dnů od jeho obdržení. Nakupující doručí zboží osobně nebo doporučeně poštou na adresu prodejce. Do vrácené zásilky vložte prosím příjmový doklad za zboží, případně kopii faktury.
  4. Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Nákupy ze zahraničí
  1. Objednané zboží bude do zahraničí zasláno prostřednictvím České pošty. Zákazníci si mohou vybrat mezi zásilkou ekonomickou (po zemi/lodí) nebo prioritní (letecky). Výpočet poštovného bude proveden podle sazebníku České pošty.
   Za základ je brána celková hmotnost zásilky, zvolená destinace a způsob dopravy. Přesnou výši poštovného se dozvíte před odesláním zásilky. U objednávek účtujeme balné ve výši 40,-Kč.
  2. Expediční lhůta pro zásilky do zahraničí je 5 pracovních dní od připsání úhrady na náš účet.
  3. Platba bude provedena bezhotovostním převodem na náš účet v českých korunách (CZK) na: číslo účtu: 78-8851910287/0100, SWIFT kód banky: KOMBCZPPXXX, mezinárodní číslo účtu (IBAN): CZ9301000000788851910287

COS Crew Management - Počernická 168, Praha 10 {mosmap zoomWheel='0'|width='660'|height='400'|lat='50.0803841'|lon='14.4867718'|zoom='15'|zoomType='Large'|zoomNew='0'|mapType='Normal'|showMaptype='1'|overview='0'|text='COS Crew Management
Počernická 168, Praha 10'|tooltip='COS Crew Management'|marker='1'|align='center'}

Administrace

Firma Yacht Service byla založena v létě roku 1990. Do konce roku 1993 byla zapsaná v podnikovém rejstříku, od ledna 1994 firmu provozuji jako OSVČ.

Založení vlastní firmy bylo logickým završením dlouholeté praxe v oblasti námořního jachtingu. V roce 1976 jsem se zúčastnil třítýdenního jachtařského kurzu námořního jachtingu v polské Trzebieži. Jako sternik jachtowy jsem poprvé vyplul následujícího roku na moře. Následovala celá řada plaveb po Baltu a Severním moři na polských jachtách. Souběžně s praxí jsem v Polsku a u nás získával vyšší kvalifikační stupně až k dnešnímu stupni A – Yachtmaster ocean z roku 1992. Nyní si svojí kvalifikaci dále zvyšuji v rámci mezinárodní konvence STCW 95. Její absolvování je v zahraničí vyžadováno od všech, pro které se námořní jachting stal povoláním.

Protože jsem byl v roce 1998 jmenován Ministerstvem dopravy jachetním instruktorem a zkušebním komisařem, spočívá významná část mojí činnosti v přípravě a školení námořních jachtařů. Jachtařské průkazy způsobilosti vydávané Ministerstvem dopravy platí od roku 1997, v roce 2000 byla problematika školení jachtařů vyřešena Vyhláškou č.315/2000 Sb.

Pro oblast pobřežní plavby (C) a mořské plavby (B) pořádám pravidelné přípravné kurzy, oblast oceánské plavby (A) školím individuálně formou konzultací. Specializuji se rovněž na individuální přípravu uchazečů. Moje firma vyškolila doposud zhruba 1 000 uchazečů pro oblast plavby C a 200 uchazečů pro oblast plavby B.

Na moři jsem vyškolil v rámci praktických kurzů asi 400 jachtařů. Pro všechny oblasti plavby mám připravená odborná skripta, schválená MD. Skripta rovněž používá k přípravě svých klientů řada školicích středisek.

Druhá část aktivity firmy Yacht Service spočívá v technice námořních jachet.
V roce 1981 jsem po několikaleté přípravě složil kvalifikační zkoušku a stal se technickým inspektorem Polského lodního registru. V roce 1991 jsem byl ve Velké Británii přijat do odborné asociace jachetních konstruktérů, technických inspektorů a brokerů - YBDSA (Yacht Brokers, Designers and Surveyors Association). Od 1996 jsem prováděl v rámci spolupráce s Českým lodním a průmyslovým registrem inspekce námořních jachet a rovněž lodí, které jsou provozovány v rámci koncesované živnosti na vodách ČR.

V rámci spolupráce s ČLPR prohlédl několik desítek námořních jachet a lodí pro koncesovanou živnost.

V roce 2010 jsem byl Námořním úřadem Ministerstva dopravy pověřen provádět technické prohlídky námořních jachet. Za tím účelem získala moje firma v 2011 certifikát jakosti ČSN EN ISO 9001: 2009 v oboru: „Technické prohlídky plavidel, znalecké posudky v oblasti lodní dopravy“.

V roce 2000 jsem byl rozhodnutím krajského soudu v Hradci Králové jmenován soudním znalcem se specializací posuzování technického stavu lodí a plavidel. Kromě samotné inspekce jachet provádí firma Yacht Service konzultace při koupi jachet nebo naopak při jejich prodeji.

V této činnosti pracuji v souladu se Směrnicemi EU pro rekreační plavidla. K dispozici mám veškeré harmonizované normy ISO týkající se stavby jachet jako člen ABYC (American Boat and Yacht Council) mám rovněž veškeré normy pro stavbu plavidel platné v USA. Hlavním mottem firmy je po celou dobu její činnosti spokojenost zákazníků a co nejvyšší kvalita nabízených služeb.

Oldřich Straka - YachtService

Omlouváme se, ale požadovaná stránka nebyla nalezena. Pro Vámi požadovaný obsah zkuste použít mapu stránek YachtService.

Novinky v e-shopu Yacht Service