Přípravné kurzy budou vypsány po uvolnění pandemické situace.