Při technických prohlídkách námořních jachet se často setkávám s tím, že majitelé mají mlhavé informace o údajích nacházejících se na Rejstříkovém listě. Některé z nich mohou být poněkud zavádějící. Je to způsobné tím, že námořní jachty, to je jachty o délce trupu do 24 m, nemají svůj rejstříkový list, ale používají Rejstříkový list určený rovněž pro obchodní lodě. Mimochodem, jachta nad 24 m délky trupu se u nás považuje za obchodní loď a jako taková musí být vybavena odpovídající posádkou předepsanou Námořním úřadem, musí mít technickou prohlídku uznanou klasifikační společností atd. Většina majitelů velkých jachet se těmito administrativními překážkami netrápí a prostě registruje jachtu v zahraničí. Ale zpět k jachtám.

Strana 2 z 2

Novinky v e-shopu Yacht Service