Vytisknout

Níže uvedené osnovy teoretických kurzů jsou totožné s původním návrhem Vyhlášky č. 315/2000 Sb. Osnovy měly tvořit přílohu Vyhlášky, bohužel nebyly spolu publikovány.
V průběhu let se část osnov přestala zkoušet. Na příklad, v navigaci se nezkouší a proto ani neškolí problematika deviace. U stupně C to má smysl, u ostatních stupňů by se měla zkoušet.
Látka v osnovách se dnes zkouší u uchazečů o zkušební komisaře, tam je důkladná znalost problematiky nutná. Proto ji berte pouze jako informativní.

Rozsah znalostí pro zkoušky odborné způsobilosti velitelů námořních jachet.

Základy námořního práva a COLREG 1972

C - pobřežní plavba

B - mořská plavba

A - oceánská plavba

Důkladná znalost témat stanovených pro oblasti C - pobřežní plavba a B - mořská plavba.

Navigace

C - pobřežní plavba

A. Písemná část

Určení výchozí polohy ze dvou náměrů, z polohy plavba daným kurzem kompasovým a danou rychlostí plavby při zahrnutí deviace, deklinace a působení větru, po určité době plavby záměr plout do stanoveného místa - výpočet kurzu kompasového při působení větru, deklinace a deviace.

B. Ústní část

B - mořská plavba

A. Písemná část

B. Ústní část

A - oceánská plavba

A. Písemná část

Určení parametrů astronomické poziční linie z měření výšky Slunce nebo Měsíce

B. Ústní část

Meteorologie

C - pobřežní plavba

B - mořská plavba

A - oceánská plavba

Nautika

C - pobřežní plavba - omezení na motorové jachty

C - pobřežní plavba - bez omezení

B - mořská plavba

A - oceánská plavba

Důkladná znalost témat stanovených pro oblast plavby B - mořská plavba a C - pobřežní p lavba bez omezení
Osvědčení o znalosti osobních a záchranných technik vydaný na základě STCW 1995

Základy zdravotní péče

C - pobřežní plavba

B - mořská plavba

Důkladná znalost osnov pro oblast plavby C - pobřežní plavba

A - oceánská plavba

Průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci vydaný na základě ustanovení STCW 1995.

Základy angličtiny

C - pobřežní plavba

B - mořská plavba

A - oceánská plavba

Kategorie: Teoreticke kurzy námořního jachtingu