Doporučit známému

Navigace bez stresu

Navigace, a to včetně té v přílivových vodách, nemusí být nutně stres. Opravdu je možné navigovat s klidem Angličana, a to i v případě, že selže GPS.
Navigace_beze_stresu5