Oblast-plavby-A-obalka.jpg
Oblast-plavby-A-obalka.jpg_product
Oblast-plavby-A-obalka.jpg_product
Oblast-plavby-A-obalka.jpg_product

Oblast plavby A

Kód zboží: US020
Skripta jsou určena pro studium uchazečů průkazu způsobilosti pro oblast plavby A – Yachtmaster Ocean.
Základní cena s DPH:
Cena 2.800
Sleva:

Skripta jsou určena pro studium uchazečů průkazu způsobilosti pro oblast plavby A – Yachtmaster Ocean.

Obsahují tři samostatné soubory – Navigace A, Astronavigace a Meteorologie A, viz Obsah jednotlivých částí.

Skripta jsou doplněna řadou formulářů pro usnadnění jednotlivých výpočtů. Nedílnou součástí skript je Astronomická ročenka pro rok 2016 (251 stran) + Příloha a Nautické tabulky HO-229, díl 3. (30°- 45°) – 397 stran.

Do každých skript je vložen voucher na slevu 10% při účasti v kurzu pro oblast plavby A. Voucher je na jméno kupujícího a je nepřenosný.

 

Astronavigace - obsah  

1. Základy astronavigace
2. Univerzální mapový plotter
2.1. Použití univerzálního mapového plotteru
3. Poloha Předpokládaná – Assumed Position AP
4. Running fix – nesoučasné poziční linie
5. Čas
5.1. Pásmový čas – Zone Time
5.2. Převod času na úhlovou míru
5.3. Převod úhlové míry na čas
5.4. Chronometr
5.5. Časové diagramy
6. Nautická ročenka
6.1. Východ a západ Slunce
6.2. Východ a západ Měsíce
6.3. Hodinový úhel a deklinace Slunce
6.4. Hodinový úhel a deklinace Měsíce
6.5. Hodinový úhel a deklinace planet
6.6. Hodinový úhel a deklinace hvězd
7. Námořní sextant
7.1. Oprava změřené výšky
7.2. Oprava výšky Slunce
7.3. Oprava výšky Měsíce
7.4. Oprava výšky hvězd a planet
7.5. Oprava zahrnující atmosférické podmínky
8. Použití tabulek H.O.229
8.1. Local Hour Angle – LHA
8.2. Úprava LHA pro vstup do tabulek
8.3. Údaje pro vstup do tabulek H.O.229
8.4. Získání údajů z H.O.229
8.5. Oprava druhého řádu – DSD
8.6. Uspořádání tabulek
8.7. Výpočet reálného azimutu (True Azimuth)
9. Praktické příklady
10. Zeměpisná šířka a délka v momentě kulminace
10.1. Zeměpisná šířka
10.2. Zeměpisná délka
11. Praktické příklady z pozorování hvězd
12. Identifikace hvězd a planet
13. Magnituda
14. Vysvětlení denních stránek Nautické Ročenky

 


1
5
6
11
11
13
14
16
16
18
19
22
23
24
25
27
29
30
31
36
37
40
44
45
48
48
50
54
55
56
59
60
62
69
70
71
74
91
95
99

+ 36 stran přílohy  

 

Navigace A - obsah  

1. Deviace
1.1. Deviační tabulka
1.2. Použití variace a deviace
1.3. Sestrojení deviační tabulky
2. Poloha z nesoučasných náměrů na jeden objekt
3. Poloha ze dvou vodorovných úhlů
4. Měření svislého úhlu
5. Zjištění kurzu dnového z vlastního pozorování
6. Výpočet upluté trasy a výpočet času
7. Čtvrtokružní systém značení směru
8. Rozdíl zeměpisné šířky a délky
9. Plavba po rovnoběžce
10. Plavba po loxodromě
10.1. Loxodromický trojúhelník
10.2. Merkatorův trojúhelník
11. Radarové nákresy
11.1. Radar jako antikolizní zařízení
11.2. Kurz a rychlost daného plavidla
Plavba z polohy A do polohy B – vzor výpočtu
Plotter radarových nákresů

 


1
3
5
6
8
9
11
11
12
13
14
17
19
20
23
25
26
27
30,31
32,33

 

Meteorologie - obsah  

Oceánská meteorologie

1. Tropické cyklony (Tropical revolving storms – RTS)
1.1. Trasa
1.2. Oblasti výskytu tropických cyklon
1.3. Manévrování v blízkosti tropických cyklon
1.4. Praktická pravidla pro vyhnutí se nejhoršího počasí
1.5. Manévrování v oblasti tropické cyklony
2. Monzuny
3. Všeobecná cirkulace atmosféry
4. Rozložení tlaku vzduchu
5. Oceánské proudy
5.1. Příčiny oceánských proudů
5.2. Charakteristika proudů
5.3. Cirkulace Atlantského oceánu
5.4. Cirkulace Pacifiku
5.5. Cirkulace Indického oceánu

 

 


1
3
4
7
8
9
11
11
13
15
15
16
16
17
17

 

Novinky v e-shopu Yacht Service